Ads Top

KPMG: 'Banken zien regeldruk wereldwijd steeds verder toenemen'

Banken zien de regeldruk dit jaar wereldwijd steeds verder toenemen. De groeiende druk is vooral een gevolg van het feit dat de uitwerking van de Basel 3-regelgeving steeds concreter wordt. Deze regelgeving stelt vooral strenge eisen aan de kapitaalbuffers en de liquiditeit die banken moeten aanhouden.

Met name banken in Noord-Amerika en Europa ervaren de gevolgen van de toenemende regelgeving. Bovendien ontstaat als gevolg van de recente stress test van de Europese Centrale Bank nieuwe druk op de banken en brengt de brede herziening van de wijze waarop de banken hun activa moeten waarderen extra druk met zich mee.

Het jaarlijkse internationale onderzoek ‘Evolving Banking Regulation’ van KPMG geeft inzicht in de voortgang die banken maken om te voldoen aan alle regelgeving. Hieruit blijkt dat de regeldruk in combinatie met de matige economische activiteiten er vooral in de euroregio toe heeft geleid dat banken moeite hebben om adequate winsten te realiseren en aan te tonen dat zij beschikken over een levensvatbare en duurzame bedrijfsvoering.

"Alle maatregelen die de banken hebben genomen op het gebied van ‘deleveraging’ en het verminderen van de risico’s op de balans heeft ertoe geleid dat de banken tegemoet zijn gekomen aan de eisen qua liquiditeit en kapitaal", zegt Ferdinand Veenman, partner bij KPMG en segmentleider Banking.

Veenman: "Ze hebben echter niet gezorgd voor het herstel van de winstgevendheid. Banken hebben dan ook duidelijk moeite om de kosten in lijn te brengen met de verminderde verdiencapaciteit van de balans."

Nationale maatregelen
Veenman constateert dat de banken wellicht niet helemaal voorbereid zijn op het bereik en de omvang van alle maatregelen die erop gericht zijn om de soliditeit van het financiële stelsel wereldwijd als geheel veilig te stellen.

Veenman: "En terwijl dit beleid nog voortdurend in ontwikkeling is, is een aantal landen aan de slag gegaan met maatregelen op het gebied van kapitaal, leverage en liquiditeit. Deze maatregelen hebben tot doel de stabiliteit van de banken te garanderen en hun activiteiten minder kwetsbaar te maken. Landen willen hiermee voorkomen dat de gevolgen van het ‘omvallen’ van deze banken grote invloed heeft op de lokale economie en het financiële systeem."

Als het gaat om de waardering van activa ziet Veenman bovendien dat toezichthouders in toenemende mate op zoek zijn naar mogelijkheden om het gebruik van interne modellen te beperken, modellen die de banken gebruiken om de kapitaalsberekeningen van hun krediet- en marktrisico’s naar beneden bij te stellen.

Veenman: "Er treedt bij zowel toezichthouders als beleggers duidelijk verzet op tegen het gebruik van deze 'interne modellen’ die een duidelijk vergelijking met betrekking tot de behaalde resultaten en de risico’s die de banken lopen lastig maken."

Volgens Veenman zal het nieuwe toezicht door de ECB het speelveld van de banken aanzienlijk gaan veranderen, met name voor banken die direct onder het toezicht van de Europese bank vallen. Veenman: "Zeker voor de strategie en de bedrijfsvoering van de bank, voor alle data en de IT-infrastructuur, voor de risicomodellen. Dat geldt ook voor de bepaling van het Pillar 2 kapitaal en de liquiditeitseisen die aan de individuele banken gesteld worden.

Ondertussen zullen de banken ook geconfronteerd worden met veranderingen die het gevolg zijn van het feit dat de ECB een aantal tegenstrijdigheden zal wegnemen. Tegenstrijdigheden die het gevolg zijn van verschillen in regelgeving tussen nationale toezichthouders."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.