Ads Top

Tuchtrecht banken van start

Vanaf woensdag 1 april 2015 is het tuchtrecht van toepassing in de bancaire sector. Bankmedewerkers die de bankierseed hebben afgelegd en de bijbehorende gedragsregels schenden, kunnen daarvoor individueel bestraft worden via het tuchtrecht.

De onafhankelijke Stichting Tuchtrecht Banken wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van het tuchtrecht  Met de invoering van het tuchtrecht beogen de Nederlandse banken een bijdrage te leveren aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en de integriteit van de bancaire sector.

De stichting werd opgericht op voorspraak van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Iedereen, zowel consument, bedrijf of een bank die meent dat een beëdigde bankmedewerker de gedragsregels heeft overtreden, kan hierover vanaf woensdag 1 april een melding indienen. Dit kan via de website www.tuchtrechtbanken.nl.

Zelfregulering-instantie DSI zal ondersteuning geven aan de stichting Tuchtrecht Banken. De algemeen directeur van DSI treedt formeel op als aanklager.

Indien de aanklager van mening is dat de gedragsregels inderdaad geschonden zijn, wordt de klacht voorgelegd aan een  onafhankelijke Tuchtcommissie. Deze Tuchtcommissie kan, gebruikmakend van het Tuchtreglement individuele sancties opleggen, te weten een berisping, een boete, een verplichte cursus/opleiding of een tijdelijk beroepsverbod van maximaal 3 jaar. Ook zal de beëdigde medewerker tijdelijk worden opgenomen in een door banken te raadplegen register.

In Nederland leggen bijna 90.000 bankmedewerkers vóór 1 april 2016 de wettelijk verplichte bankierseed af. De banken zijn verantwoordelijk dat de werknemers de eed afleggen.

Op 1 april 2015 worden met een gongslag op de Amsterdamse aandelenbeurs symbolisch het begin van de dan voor alle medewerkers van banken wettelijk verplichte bankierseed en het tuchtrecht ingeluid. Dit vormt een mijlpaal in het werken aan een verandering in cultuur en gedrag in de bancaire sector.

Nicolet Jager is benoemd als waarnemend voorzitter en penningmeester van de Stichting Tuchtrecht Banken. Dirk Schoenmaker wordt secretaris. Naar een derde bestuurslid wordt nog gezocht.

Nicolet Jager: “Op 1 april markeren wij een nieuwe mijlpaal ten behoeve van verandering van cultuur en gedrag in de bancaire sector. Hiermee worden medewerkers van banken gedwongen om een nog concretere vertaalslag te maken van de gedragsregels naar hun eigen situatie. Kunnen zij zich verantwoorden voor wat ze doen, nu én later? Ook zal dit binnen de banken het gesprek over gedrag en integriteit verder moeten stimuleren en dat zal bijdragen aan het verdere herstel van het vertrouwen in de bancaire sector."

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “Bij mijn aantreden in 2013 heb ik aangekondigd dat de bankensector zelf een eed voor alle medewerkers en tuchtrecht zou gaan invoeren. Cultuur en gedrag zijn - juist ook gelet op de maatschappelijke rol van banken en de principes uit de Code Banken - belangrijke onderdelen van ons programma Toekomstgericht bankieren. Wij werken daarmee aan versterking en vernieuwing van de bankensector.” 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.