Ads Top

ABN AMRO maakt besluiten van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor 2014 bekend

Donderdag heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders haar goedkeuring verleend aan de jaarrekening over het boekjaar 2014. Het voorgestelde dividend voor de houder van gewone aandelen, dat voor 2014 uitkomt op EUR 400 miljoen, is goedgekeurd. Een interimdividend van EUR 125 miljoen is al in november 2014 uitgekeerd. Het slotdividend op gewone aandelen van EUR 275 miljoen wordt uiterlijk op 13 april 2015 uitgekeerd.

Verder is Hans de Haan voor een periode van één jaar herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen (tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2016). In overeenstemming hiermee blijft hij voor dezelfde periode eveneens voorzitter van de Audit Committee. Hans de Haan is sinds 2009 commissaris en tevens voorzitter van de Audit Committee. Tevens is Hans de Haan vandaag benoemd tot vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Tot slot heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ernst & Young Accountants (EY) aangesteld als externe accountant voor de boekjaren 2016 tot en met 2018. De statutaire controle van de jaarrekening over het boekjaar 2015 zal worden verricht door KPMG, de huidige accountant van ABN AMRO.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.