Ads Top

Rechtbank Gelderland houdt eerste fraudespreekuur

In de rechtbank Gelderland vond een dezer dagen voor het eerst een fraudespreekuur plaats. In het fraudespreekuur leggen zes curatoren faillissementszaken waarin het vermoeden van fraude een rol speelt, voor aan een team van specialisten. Het spreekuur wordt gehouden onder leiding van de rechter-commissaris faillissementen.

Om de fraude, die de samenleving op jaarbasis minimaal een miljard kost, effectiever te bestrijden hebben alle instanties die betrokken zijn bij de opsporing en vervolging daarvan, hun krachten gebundeld. Onder regie van het team Insolventies van de rechtbank Gelderland is vandaag het eerste fraudespreekuur.

In de faillissementszaken die worden besproken hebben de betrokken curatoren het vermoeden dat er frauduleuze handelingen zijn gepleegd. Het team van specialisten bestaat uit een fraudeofficier van justitie en medewerkers van de recherche Noord-Oost-Nederland, de FIOD en Belastingdienst. Ook een curator maakt deel uit van het team.

Voorafgaand aan een faillissement kunnen er bepaalde handelingen door de eigenaren/bestuurders van een bedrijf worden verricht die als strafbare feiten kunnen worden gekwalificeerd. Bijvoorbeeld het ‘laten verdwijnen van’ of aanleveren van een onvolledige administratie.

Curatoren in faillissementen krijgen de meest uiteenlopende antwoorden te horen op de vraag waar de administratie van de onderneming is gebleven. Dit terwijl het niet overhandigen van een administratie in een faillissement het delict faillissementsfraude kan opleveren. De administratie is voor de curator cruciaal om te kunnen controleren of de ondernemer zich aan de (financiële) regels heeft gehouden. Ook een bestuurder die voor een faillissement flinke sommen geld uit het bedrijf heeft gehaald om privé te besteden, kan een aangifte op grond van faillissementsfraude verwachten.

Een faillissement is een regeling die gemaakt is om de bedrijfsbeëindiging in goede banen te leiden nadat een bedrijf in betalingsproblemen is gekomen. Een rechter-commissaris (rechter) faillissementen houdt toezicht op de in het faillissement benoemde curator, bijna altijd een gespecialiseerde advocaat, die voor de afwikkeling van het faillissement zorgt. De curator behartigt vooral de belangen van de gezamenlijke schuldeisers.

In de rechtbank Gelderland zijn het afgelopen jaar 1284 faillissementen uitgesproken en in behandeling genomen. In totaal hebben vijf rechters-commissarissen ruim 6100 faillissementszaken onder hun hoede. In samenwerking met drie secretarissen en een team van administratief medewerkers houden zij toezicht op de afwikkeling van het faillissement.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.