Ads Top

Provisieverbod ontwikkelt zich naar verwachting

De introductie van het provisieverbod voor complexe en impactvolle producten heeft ervoor gezorgd dat consumenten zich bewuster zijn van de kosten en het nut van financieel advies. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de Autoriteit Financiële Markten vandaag heeft gepubliceerd. Het is het tweede jaar sinds de invoering van het provisieverbod in 2013 dat de toezichthouder een beeld geeft van de ontwikkelingen omtrent het provisieverbod. Het Verbond heeft daar met veel interesse kennis van genomen.

Uit het jaarverslag van de AFM blijkt dat de meerderheid van de consumenten beseft dat financieel advies niet gratis is, een effect dat vooraf was beoogd. En er zijn meer positieve ontwikkelingen in 2014 waargenomen: consumenten blijken zich beter te oriënteren en voor te bereiden. Opvallend is verder dat de consument sinds de invoering van het provisieverbod bereid is meer te betalen voor financieel advies, maar dat zij de facto minder betalen. De AFM zal nog blijven monitoren of en in hoeverre dit is toe te schrijven aan het provisieverbod, maar de prijsdaling lijkt in sommige segmenten fors te zijn, bijvoorbeeld bij hypotheekadvies.
AFM: eerlijk speelveld gehandhaafd

De angst dat consumenten door de invoering van het provisieverbod massaal zelf zouden ‘klussen’ op het internet blijkt geen waarheid te zijn geworden. Er is in 2014 geen vlucht naar execution only waargenomen. Het provisieverbod heeft niet geleid tot een extra daling van de omzet. De omzet is wel gedaald, maar die trend was al voor de invoering van het provisieverbod ingezet. Volgens de AFM lijkt hier dan ook eerder sprake te zijn van een bredere maatschappelijke ontwikkeling die ook opgaat voor producten die niet onder het provisieverbod vallen. Verder zijn er geen aanwijzingen dat het speelveld tussen verzekeraars en tussenpersonen is aangetast. Uit de accountantsverklaringen blijkt dat aanbieders op een goede manier met het kostprijsmodel voor advies- en distributiekosten omgaan. Er zijn prijsveranderingen doorgevoerd gericht op het bewerkstelligen van een gelijk speelveld.   

Het Verbond van Verzekeraars vindt het na twee jaar nog wat vroeg om conclusies te trekken over het effect van de invoering van het provisieverbod. De evaluatie door de wetgever zal zoals bekend in 2017 plaatsvinden, maar de  positieve waarnemingen van de AFM over 2014 zijn goede signalen. Het Verbond vindt het bijvoorbeeld ook mooi om te zien dat de AFM vaststelt dat financiële dienstverleners meer inspelen op behoeften van de klant, waardoor er meer verscheidenheid in bedieningsconcepten ontstaat. Iets wat het Verbond voor de invoering al voorspelde.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.