Ads Top

Nederland sluit nieuw belastingverdrag met Malawi

Nederland heeft een nieuw belastingsverdrag gesloten met Malawi. Een belangrijke vernieuwing is de opname van anti-misbruikbepalingen. Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Goodall Gondwe (Financiën) hebben het nieuwe verdrag in Washington getekend. Ploumen: ,,Dit past binnen het kabinetsbeleid om anti-misbruikbepalingen op te nemen in de belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden. Met deze aanpak draagt het kabinet bij aan de bestrijding van belastingontwijking.’’

Het belastingverdrag met Malawi biedt fiscale zekerheid en versterkt de administratieve samenwerking, waarmee investeringen worden gestimuleerd en heffingsrechten worden gewaarborgd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën, die samen met Ploumen namens Nederland aan de herziening heeft gewerkt: ,,Het verdrag kent ook afspraken over fiscale gegevensuitwisseling en administratieve bijstand om belastingontwijking en –ontduiking tegen te gaan. Door deze herziening kunnen de belastingautoriteiten van Malawi en Nederland beter samenwerken.’’

Nederland streeft er naar ontwikkelingslanden bilateraal en via internationale initiatieven te ondersteunen bij de verbetering van hun fiscale stelsels en de inrichting van de belastingadministratie. Dat is bijvoorbeeld terug te zien in de overeengekomen bronheffingspercentages. Voor dividenden geldt een bronheffing van 5% bij een aandelenbelang van minimaal 10% en 0% voor pensioenfondsen. Voor overige dividenden gelden de normale tarieven van de beide landen. Voor interest geldt een tarief van 10% en royalty’s een tarief van 5%.

In het belastingverdrag is een anti-misbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Bij dergelijk oneigenlijk gebruik of misbruik vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het belastingverdrag. De anti-misbruikbepalingen zien op belastingen op dividenden, rentes en royalties.

De opname van anti-misbruikbepalingen is een belangrijk element in dit verdrag. Nederland wil een voortrekkersrol spelen in de aanpak van belastingontwijking. De heronderhandelingen van belastingverdragen met 23 ontwikkelingslanden is een duidelijk voorbeeld van de initiatieven die Nederland hiertoe neemt.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.