Ads Top

Verlies voor SNS Bank door afschrijvingen

SNS Bank boekte in 2014 naar eigen zeggen solide commerciële en financiële resultaten. Zowel de klanttevredenheid als de marktaandelen verbeterden. De solvabiliteit van SNS Bank bleef sterk.

Niettemin werd een nettoverlies geleden van 712 miljoen euro door afschrijvingen bij het verzekeringsonderdeel, dat wordt verkocht aan de Chinese verzekeraar Anbang. De SNS Bank zelf, dat voorlopig in handen van de overheid blijft, noteerde een nettowinst van 151 miljoen euro.

SNS Bank in 2014

  • SNS Bank verwelkomde 231.000 bruto nieuwe klanten; marktaandeel nieuwe particuliere hypotheken verdubbeld tot 3,7%; marktaandeel particuliere spaartegoeden gestegen naar 10,7%
  • Hogere nettowinst 2014 gecorrigeerd voor incidentele posten van € 294 miljoen (2013: € 263 miljoen), ondersteund door hogere rentemarge en lagere bijzondere waardeverminderingen op leningen
  • Nettowinst van € 151 miljoen, inclusief een eenmalige last van € 76 miljoen voor de resolutieheffing aan Nederlandse banken in verband met de nationalisatie van SNS REAAL en een bijzondere waardevermindering van goodwill van € 67 miljoen
  • Solide Tier 1-kernkapitaalratio van 15,6%, een stijging ten opzichte van ultimo 2013 (15,1%)

VIVAT in 2014

  • Marktaandeel in individuele periodieke levenpremies licht lager op 17%; marktaandeel periodieke collectieve levenpremies lager op 7%; marktaandeel schadepremies lager op 5%
  • Lagere nettowinst 2014 gecorrigeerd voor incidentele posten van € 85 miljoen (2013: € 135 miljoen) wegens druk op verzekeringstechnische resultaten en een lager beleggingsresultaat
  • Nettoverlies van € 605 miljoen volledig het gevolg van € 690 miljoen aan incidentele posten, veroorzaakt door IFRS LAT-tekort
  • DNB-solvabiliteit gedaald tot 136% per ultimo 2014 (ultimo 2013: 172%) door aanpassingen in modellen en kostenparameters en ongunstige ontwikkeling van rentestanden

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.