Ads Top

Minder securitisaties in 2014, wel meer investeringen daarin door institutionele beleggers

In 2014 is voor 10,3 miljard euro aan verpakte leningen geplaatst bij externe beleggers via nieuwe securitisaties van in Nederland gevestigde financiële instellingen, 32% minder dan in 2013. Het uitstaande bedrag van dergelijke externe securitisaties daalde in 2014 met 5% tot 74 miljard euro. Nederlandse institutionele beleggers hebben in 2014 hun investeringen in Nederlandse securitisaties met 1,1 miljard (+23%) uitgebreid. Deze toename was voor een groot deel geconcentreerd bij een beperkt aantal beleggers.

Bij securitisaties worden leningen van met name banken aan huishoudens en bedrijven gebundeld en als verhandelbare effecten verpakt en verkocht (via zogeheten ‘Special Purpose Vehicles’). Securitisaties vormen een extra financieringsbron voor banken. Deze in obligaties verpakte leningen werden in de jaren na het ontstaan van de kredietcrisis (medio 2007) niet of nauwelijks aan externe beleggers verkocht (externe securitisaties) vanwege het aangetaste vertrouwen in gesecuritiseerde producten. Gedurende deze periode werden derhalve weinig van deze zogeheten externe securitisaties verricht. Wel vonden veel zogenoemde interne securitisaties plaats. Daarbij verkopen de banken de securitisaties niet door in de markt maar houden zij deze zelf, vooral om indien nodig te gebruiken als onderpand voor het verkrijgen van liquiditeit bij met name centrale banken. Met deze interne securitisaties creëren banken dus mogelijkheden om indirect financieringsmiddelen aan te trekken.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.