Ads Top

Consumenten pinnen vaker door publiekscampagne

Consumenten zijn door een grootschalige publiekscampagne vaker gaan betalen met de pinpas in winkels. Vooral de acties in de eerste jaren van de campagne, met de slogan “Klein bedrag? Pinnen mag!”, zijn effectief geweest,  zo blijkt  uit DNB-onderzoek.

Banken en winkeliers hebben  in 2007 gezamenlijk  een grootschalige publiekscampagne opgezet om consumenten te stimuleren  vaker met de pinpas te betalen. De campagne heeft volgens DNB-onderzoek geleid tot 2% additionele pinbetalingen, bovenop de al aanwezige trendmatige groei  Het gaat  hierbij in totaal om 352 miljoen extra pinbetalingen gedurende de periode 2007 – 2013. Het  effect van de campagne manifesteert zich pas duidelijk na vier jaar, wanneer acties niet alleen het gedrag van consumenten tijdens actieperioden beïnvloeden,  maar ook na afloop ervan.

De campagne bestaat uit verschillende acties en slogans. De acties onder het motto “Klein bedrag? Pinnen mag!” blijken het meest effectief te zijn geweest. Zij waren erop gericht om consumenten die grote aankopen al pinden te stimuleren om de pinpas ook te gebruiken voor hun kleine aankopen. Aanvankelijk deden consumenten dit alleen gedurende de actieperiodes, maar na enkele jaren bleken zij ook na afloop van de acties vaker kleine bedragen te pinnen. De campagne heeft dus tot een permanente gedragsverandering geleid. Verder blijkt dat acties waaraan landelijk opererende winkelketens meedoen  tot meer pinbetalingen hebben geleid. Ook het clusteren van veel verschillende acties in een bepaalde periode heeft een significant positief effect op het pingedrag.

Na vijf jaar werd de campagneslogan “ Klein bedrag? Pinnen mag!” vervangen, omdat de effectiviteit ervan volgens de campagnemakers leek uitgewerkt. Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat  nieuwe slogans, zoals  “Pinnen? Ja, graag!” dat medio 2013 was gelanceerd,  consumenten hebben gestimuleerd om vaker met hun pinpas te betalen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de consumenten die open stonden voor verandering van hun betaalgedrag al bereikt waren in de beginjaren van de campagne. Consumenten die hun betaalgedrag toen nog niet hadden veranderd, bleken ook niet ontvankelijk voor de daaropvolgende  acties en slogans.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.