Ads Top

Tilburg University benoemt Martijn Boons tot hoogleraar Finance

Martijn Boons van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) wordt per 1 oktober 2022 benoemd tot hoogleraar Finance. Hij zal zich in zijn nieuwe functie richten op het snijvlak van asset pricing en macro-economie.

Boons onderzoekt in het bijzonder de factoren die bepalend zijn voor de prijzen van en rendementen op financiële en reële activa, zoals aandelen, obligaties, valuta en grondstoffen, en het gedrag van huishoudens en bedrijven die in deze activa investeren.

Met behulp van financiële en macro-economische data analyseert hij de macro- en financiële risicofactoren waar investeerders belang aan hechten, de prijs die investeerders bereid zijn te betalen om deze risico’s af te dekken, en in ultimo de verdisconteringsvoet die gehanteerd zouden moeten worden om onzekere toekomstige kasstromen te evalueren.

De komende jaren gaat Martijn Boons zich toeleggen op het project “De economische implicaties van voorspelbaarheid van rendement”, waarvoor hij in 2022 een VIDI-beurs van de NWO heeft ontvangen. Het doel van dit project is om vast te stellen wat de aanjagers van variatie zijn in rendementsverwachtingen op de lange termijn voor financiële en reële activa.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.