Ads Top

Raad van Bestuur van de ECB keurt zijn nieuwe monetairbeleidsstrategie goed

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn nieuwe monetairbeleidsstrategie gepubliceerd en uiteengezet in een verklaring over de monetairbeleidsstrategie.

De Raad van Bestuur is van oordeel dat prijsstabiliteit het best wordt gehandhaafd door een inflatiedoelstelling van 2 procent op middellange termijn na te streven. Deze doelstelling is symmetrisch. Dat betekent dat negatieve en positieve afwijkingen van de inflatie ten opzichte van de doelstelling even ongewenst zijn. Wanneer de economie zich dicht bij de ondergrens van de nominale rentetarieven bevindt, zijn bijzonder krachtige of persistente monetairbeleidsmaatregelen nodig om diepgewortelde negatieve afwijkingen van de inflatiedoelstelling te vermijden. Dat kan ook betekenen dat de inflatie gedurende een overgangsperiode gematigd boven de doelstelling uitkomt.

De Raad van Bestuur heeft eveneens bevestigd dat de rentetarieven van de ECB het belangrijkste instrument voor het monetair beleid blijven. Andere instrumenten, zoals forward guidance, aankopen van activa en langerlopende herfinancieringstransacties, die het afgelopen decennium de beperkingen als gevolg van de ondergrens aan de nominale rente hebben helpen opvangen, blijven een integraal deel van het instrumentarium van de ECB en kunnen zo nodig worden ingezet.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.