Ads Top

'Mijlpaal op weg naar een toekomstbestendig pensioenstelsel'

Met het indienen van het wetsvoorstel en de consultatie van de lagere regelgeving is een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw en toekomstbestendig pensioenstelsel.

Nationale-Nederlanden is voorstander van de ingezette wijziging en spreekt haar waardering uit voor het vele werk dat is verricht op het ministerie en door sociale partners. NN gaat ervan uit dat bij de Tweede Kamerbehandeling duidelijkheid en transparantie voor deelnemers maar ook eenvoud in de uitvoering voorop staan. Dit geeft meer vertrouwen in het stelsel en voorkomt complexiteit.

Volgens Leon van Riet, CEO Netherlands Life & Pensions en lid van de Managementboard van NN Group ‘moet de herziening uiteindelijk leiden tot een pensioenstelsel dat iedereen in staat stelt een adequaat pensioen op te bouwen. De noodzaak voor het nemen van maatregelen is onverminderd groot, mede in het licht van de huidige inflatie.

Met het oog op de kamerbehandeling en een zorgvuldige invoering is het noodzakelijk dat voldoende tijd genomen wordt. Een aantal bepalingen uit de wet worden voorgesteld zonder overgangstermijn. Bijvoorbeeld aanpassingen in het netto-pensioen of nieuwe pensioenregelingen voor werkgevers die nu nog geen regeling hebben. Wij zouden hier graag een overgangstermijn zien.

De voorstellen voor het nabestaandenpensioen zijn in de basis een verbetering. Er komt meer uniformering en er worden maatregelen getroffen bij wisseling van baan. Een dekking na einde van het dienstverband en tijdens een WW-periode voorkomt schrijnende gevallen. Helaas leidt dit wel tot meer complexiteit, we zien graag hiervoor een praktische oplossing in verband met uitvoerbaarheid en begrijpelijkheid. Daarnaast pleit NN voor de handhaving van de nu veelvoorkomende restitutiemogelijkheid bij overlijden.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.