Ads Top

AFM: Kwaliteit van assurance-rapportages beleggingsrestricties moet beter

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in het vierde kwartaal van 2021 onderzoek gedaan naar de zogenoemde assurance-rapportages beleggingsrestricties die over het jaar 2020 zijn ingediend door icbe-beheerders. Hieruit zijn enkele onregelmatigheden naar voren gekomen. Daarnaast moet de kwaliteit van de rapportages verder omhoog.

Icbe-beheerders zijn verplicht aan risicospreiding te doen bij het beleggen. Per financieel instrument is in het Besluit Gedragstoezicht Financiële onderneming (BGfo) aangegeven of erin belegd mag worden en met welk percentage.

Beleggingsrestricties zijn er ter bescherming van beleggers. Onderzoek naar de assurance-rapportages heeft aangetoond dat er enkele beleggingsrestricties zijn overschreden. Zo is onder meer naar voren gekomen dat over een langere periode een positie van meer dan 35 procent in staatsobligaties is ingenomen. Ook is gebleken dat begrenzingen ten aanzien van het beleggen in financiële instrumenten uitgegeven door dezelfde instelling en ten aanzien van deposito’s bij een bank zijn overschreden.

De AFM verwacht van icbe-beheerders dat zij voorkomen dat beleggingsrestricties worden overschreden. Wanneer de overschrijding plaats vindt buiten de wil van de beheerder, dienen maatregelen te worden genomen om de overschrijding zo snel mogelijk te beëindigen. Bij een overschrijding buiten de wil van de beheerder om gaat het bijvoorbeeld om een (onvoorziene) waardestijging van een financieel instrument op een moment dat daar door de beheerder niet op gereageerd kan worden, omdat de waardestijging zich voordoet buiten kantooruren en de beheerder om die reden gesloten is.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.