Ads Top

Promovendum en National Academic negeren regels contra-expertise


Schadeverzekeraars Promovendum en National Academic laten, in strijd met de wet, hun klanten zelf opdraaien voor de kosten van een second opinion bij schade. Ook weigeren zij soms, tegen de richtlijn van het Verbond van Verzekeraars in, het rapport van een contra-expert te aanvaarden. De Consumentenbond heeft de AFM gevraagd onderzoek te doen.

Volgens artikel 7:959 van het Burgerlijk Wetboek komen de redelijke kosten die worden gemaakt om schade vast te stellen, ten laste van de verzekeraar. Verzekeraars mogen niet zomaar een (redelijke) vergoeding voor een contra-expert weigeren. Dat ze dat soms wel doen, blijkt uit signalen die bij de Consumentenbond binnenkomen. Zo stelde Promovendum (na veel gesteggel) de waterschade van een verzekerde €1300 lager vast dan de werkelijke herstelkosten, ondanks de reparatienota’s. Het schaderapport van een contra-expert, die op een veel hoger bedrag uitkwam, werd genegeerd. Bovendien werden de kosten van die expert, €1000, niet vergoed.

Promovendum, dat net als National Academic niet is aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars, stelt dat het niet tegen de regels in handelt, maar zegt wel toe zijn voorwaarden ‘opnieuw te gaan beoordelen’. Op verzoek van de Consumentenbond buigt de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) zich over de werkwijze van de maatschappij.


De meeste auto- en woonverzekeraars vergoeden wel de ‘redelijke kosten’ van contra-experts, blijkt uit een rondgang van de Consumentenbond. Het is soms wel de vraag wat redelijk is. Vaak gaan maatschappijen uit van de tarieven die zij zelf aan hun eigen experts betalen. De Consumentenbond vindt dat oneerlijk, omdat verzekeraars prijsafspraken kunnen maken en individuele consumenten deze lagere tarieven niet kunnen krijgen.

Overigens wijzen verzekeraars hun klanten maar mondjesmaat op het recht van contra-expertise. Uit een online enquête van de Consumentenbond onder 750 consumenten blijkt dat slechts 6% door hun verzekeraar op die mogelijkheid werd gewezen. 70% gaf aan dat dat niet was gebeurd. De overige 24% was het eens met de schade-uitkering of had geen contra-expert nodig.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.