Ads Top

Overheid en banken slaan handen ineen voor ‘veilig financieel ouder worden’

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en voorzitter Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hebben afspraken ondertekend die moeten bijdragen aan ‘veilig financieel ouder worden’. VWS, NVB en andere partners zetten in op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik van ouderen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Het moet vanzelfsprekend worden dat mensen hun geldzaken op een goede, veilige manier regelen. Het gaat bij voorbeeld om het instellen van een zakgeldrekening of huishoudrekening, het verlagen van de paslimieten en het gebruik maken van een extra paar ogen door bijvoorbeeld het laten meekijken van een gemachtigde.

Banken zorgen voor duurzame borging van kennis over financieel misbruik van ouderen binnen hun organisatie. Daar waar nodig, trainen zij hun medewerkers in het herkennen van signalen van financieel misbruik. Medewerkers krijgen instructies over hoe zij bij een vermoeden van financieel misbruik moeten handelen.

Banken werken in de aanpak van financieel misbruik nauw samen met andere relevante partners in de Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’, zoals seniorenorganisaties, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisaties, Veilig Thuis en de VNG. De afspraken worden over een half jaar geëvalueerd.

NVB-voorzitter Chris Buijink: ‘Als banken willen wij extra investeren in preventie en aanpak van misbruik van ouderen. Ook helpen wij ouderen bij het goed regelen van hun financiën in een digitale omgeving. Sommige banken hebben adviseurs die speciaal zijn opgeleid om ouderen te helpen, zo nodig bij mensen thuis, en met mobiele kantoren langsgaan bij bejaardenhuizen. Dat is een goede ontwikkeling.’

In maart dit jaar organiseerden de NVB en haar leden een discussiebijeenkomst (‘Maatschappelijk Forum’) over financiële zelfredzaamheid van ouderen. Aan de discussie onder leiding van oud-Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen namen bankbestuurders, klanten van banken en maatschappelijke organisaties deel. Thema’s waren onder andere digitalisering, financieel misbruik en tijdig regelen van financiële zaken, bij voorbeeld met een levenstestament.

In samenwerking met het ministerie van VWS hebben de NVB en de banken in een brochure een aantal maatregelen en tips op een rij gezet met als doel om financieel misbruik van ouderen te voorkomen. Bij – een vermoeden van – financieel misbruik kunnen ouderen contact opnemen met de Stichting Veilig Thuis. Is er inderdaad sprake van financieel misbruik, dan ligt aangifte bij de politie in de rede.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.