Ads Top

AFM trekt de advies- en bemiddelingsvergunning in van Personal Service 4U

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 december 2017 de vergunning van Personal Service 4U B.V. (Personal Service 4U) ingetrokken. Deze financiële adviseur en bemiddelaar gevestigd in Helmond, beschikt niet over een integere bedrijfsvoering. De betrouwbaarheid van de beleidsbepaler is hertoetst en de AFM is tot het oordeel gekomen dat deze niet langer buiten twijfel staat. Zonder vergunning mag Personal Service 4U geen financiële diensten meer verlenen.

In haar onderzoek heeft de AFM vastgesteld dat de betrouwbaarheid van de beleidsbepaler niet langer buiten twijfel staat omdat hij geld heeft geleend van consumenten terwijl dat in dit geval niet is toegestaan zonder de benodigde vergunning, hij niet heeft voldaan aan de verplichting om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de AFM en bepaalde informatie die relevant was voor de beoordeling van zijn betrouwbaarheid niet heeft doorgegeven aan de AFM.

Tevens heeft de AFM vastgesteld dat Personal Service 4U niet beschikte over een integere bedrijfsvoering. De AFM is tot die conclusie gekomen omdat Personal Service 4U samenwerkte met een (onder)bemiddelaar die niet beschikte over een verplichte vergunning van de AFM, de beleidsbepaler die tevens enig medewerker was van Personal Service 4U geld leende van consumenten terwijl hem dat niet was toegestaan en Personal Service 4U niet beschikte over een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.