Ads Top

Europees akkoord over strengere eisen voor banken

Aandeelhouders en investeerders worden in de Europese bankenunie als eerste aangesproken als een bank in de problemen komt. Banken moet hier voortaan wettelijk vastgelegde buffers voor aanhouden. Daarnaast komen er minimumeisen aan het eigen vermogen. Minister Hoekstra heeft deze afspraken op 25 mei 2018 gemaakt met zijn Europese collega’s in het kader van de Europese Bankenunie. Het akkoord zorgt ervoor dat de kans een stuk kleiner wordt dat in de toekomst de overheid een bank moet redden.

Minister Hoekstra is blij met het Europese akkoord over de banken: “Spaarders en belastingbetalers in heel Europa lopen door het akkoord minder financiële risico’s. In de afgelopen jaren zijn diverse banken in grote financiële problemen gekomen. In een aantal gevallen moesten overheden de banken redden. Daarvoor draaide uiteindelijk de belastingbetaler op. Door het akkoord dat wij vandaag bereikt hebben, is de kans dat dit in de toekomst gebeurt aanzienlijk afgenomen.”

Aandeelhouders en investeerders kunnen straks makkelijker worden aangesproken als een bank in de problemen komt. Grote Europese banken moeten buffers hebben van minimaal 8% van hun balans. Per bank wordt bekeken hoe groot de buffer moet zijn. Deze moeten bestaan uit aandelen en schulden die aan bepaalde criteria voldoen, zodat het geld daadwerkelijk kan worden onderworpen aan deze zogeheten “bail-in”.

Ook moeten alle banken in Europa te allen tijde minimaal 3 procent eigen vermogen aanhouden ten opzichte van het geld dat zij hebben uitgeleend. Hierbij wordt niet gekeken naar de risico’s die aan dit eigen vermogen zijn verbonden. De grootste banken in Europa, de systeembanken, krijgen hogere eisen opgelegd. Hoe hoog die eis moet worden, wordt per bank bepaald op basis van de omvang.

De Europese bankenunie is een aantal afspraken tussen EU-lidstaten dat ervoor zorgt dat banken financieel gezonder worden. Banken vallen bijvoorbeeld onder centraal Europees toezicht. Zij moeten daarnaast bijdragen aan een Europees noodfonds dat kan worden ingezet wanneer banken toch in de problemen komen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.