Ads Top

Nederlandse banken staan er veel sterker voor

Door een sterke toename van het kapitaal en liquiditeit zijn de Nederlandse banken nu aanzienlijk beter gekapitaliseerd en daarmee beter in staat om onverwachte klappen op te vangen. In het kader van het nieuwe resolutiestelsel wordt er bovendien de komende jaren fors extra verliesabsorberend vermogen beschikbaar gesteld, mocht een bank onverhoopt toch in problemen komen. Daarnaast is het toezicht op de financiële sector aangescherpt, verbreed en verdiept in de afgelopen jaren, zowel nationaal als Europees. De Nederlandse banken blijven zich inzetten voor een robuust bankenlandschap.

Dit schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een brief aan de Tweede Kamer waar woensdag een rondetafelgesprek wordt gehouden over bankenbuffers. “Voldoende gekapitaliseerde banken zijn van cruciaal belang voor de soliditeit van – en daarmee het vertrouwen in – de financiële sector. In de afgelopen tien jaar zijn er belangrijke stappen gezet om banken weerbaarder te maken, schrijft de NVB. De NVB steunt de Europese stappen die tot dusverre zijn gezet. Deze hebben ertoe geleid dat banken er veel sterker voor staan.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.