Ads Top

Bijna 6.7 miljard aan verdachte transacties in 2017

In 2017 verklaarde de Financial Intelligence Unit Nederland (de FIU-Nederland) aan de hand van analyse en onderzoek 40.546 transacties met een totale waarde van bijna 6.7 miljard euro verdacht, het hoogste bedrag sinds de oprichting.

In 2017 ontving de FIU-Nederland ruim 360.000 meldingen van ongebruikelijke transacties. De in de wet aangewezen instellingen, zoals banken, handelaren, casino’s, makelaars en vrije beroepsbeoefenaren, dienen transacties bij de FIU-Nederland te melden waarbij het vermoeden bestaat dat deze een verband hebben met witwassen of de financiering van terrorisme. De FIU-Nederland analyseert en onderzoekt deze meldingen en verklaart deze verdacht als daar een aanleiding voor bestaat.

In 2017 heeft de FIU-Nederland 40.546 transacties verdacht verklaard en overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten. De verdacht verklaarde transacties hebben een totale waarde van bijna 6,7 miljard euro en variëren van aard en omvang. De FIU-Nederland heeft met het verdacht verklaren van deze transacties een kenmerkende bijdrage geleverd aan de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, op zowel nationaal als internationaal gebied. De verdachte transacties kunnen onder meer informatie bieden voor de start van een opsporingsonderzoek of als bewijs voor bijvoorbeeld het bestaan van relaties binnen een crimineel netwerk.

De FIU-Nederland zag in 2017 het gebruik van cryptocurrencies toenemen. Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties gerelateerd aan cryptocurrencies steeg over de laatste vijf jaar van 300 in 2013 naar circa 5000 in 2017. De wereldwijde toenemende mate van aandacht voor dit onderwerp kan er aan hebben bijgedragen dat er in 2017 meer onderzoek op dit onderwerp werd verricht. Mede doordat meldende instellingen zoals payment service providers en banken steeds meer grip krijgen op het herkennen van ongebruikelijke cryptocurrency-gerelateerde transacties neemt het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties op dit gebied de laatste jaren toe. De FIU-Nederland waarschuwt daarbij dat de toename van het aantal meldingen niet per definitie hoeft te duiden op een algehele criminalisering ten aanzien van cryptocurrencies.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.