Ads Top

Blockchain tegen BTW fraude

Het Nederlandse bedrijf Summitto wil een triple-entry accounting systeem ontwikkelen om BTW-fraude te voorkomen. Dit systeem zorgt ervoor dat bedrijven geen BTW-aangifte meer hoeven te doen, omdat transacties real-time en op betrouwbare wijze worden vastgelegd op een blockchain. Real-time goedkope verificatie van elke transactie wordt mogelijk, een enorme vernieuwing voor banken en bedrijven die gebruik maken van factoring. Een voordeel van het gebruik van een blockchain is de transparantie die het brengt.

Belastingplichtigen kunnen niet alleen op een vertrouwelijke wijze hun transacties doorgeven aan de belastingdienst, maar andersom krijgen zij ook inzicht in de data waar de belastingdienst gebruik van maakt. Zo kan de overheid gemakkelijk verantwoording afleggen over haar activiteiten.

De uitdaging bij het haalbaarheidsonderzoek lag vooral in het onderzoeken op welke wijze gewenste snelheid gehaald kon worden; dat is gelukt. Het aantal voor Nederland benodigde transacties kan gehaald worden. In fase 2 gaat er onder meer gewerkt worden aan de gebruiksvriendelijkheid van het systeem (ook tests draaien met gebruikers, protocollen opstellen) en het definiëren van het bijbehorende protocol. De Belastingdienst heeft aangegeven bereid te zijn op een proefproject te starten bij aanvang van fase 2 van deze blockchain-competitie.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.