Ads Top

Start publieke consultatie wetsvoorstel ter implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn

Het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn op 21 mei 2015 gestart met de consultatie van het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn. Deze richtlijn bevat Europese regels voor het aanbieden van en bemiddelen in hypothecair krediet aan consumenten. Het doel van de richtlijn is het tot stand brengen van een goed functionerende Europese markt voor woninghypotheken met een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming.

De Nederlandse wetgeving voorziet al in een hoge mate van bescherming van consumenten. De Europese richtlijn sluit daarom goed aan op de Nederlandse situatie. In het wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn door aanpassing van bestaande publiek- en privaatrechtelijke regelgeving, in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De publiekrechtelijke regelgeving in de Wet op het financieel toezicht hoeft slechts beperkte te worden aangepast. De privaatrechtelijke bepalingen worden in een nieuwe titel in Boek 7 van het BW geïmplementeerd.
In het wetsvoorstel zijn onder meer regels opgenomen voor:
  • voorwaarden voor het bemiddelen en aanbieden van hypothecair krediet;
  • markttoetreding, grensoverschrijdende dienstverlening en doorlopend toezicht;
  • reclame en precontractuele informatie middels een gestandaardiseerd Europees informatieblad (ESIS);
  • de uniforme berekening van een jaarlijks kostenpercentage voor hypothecair krediet;
  • koppelverkoop en gebundelde verkoop, achterstallige betalingen en gedwongen verkoop, wijzigingen in debetrentevoet, en vervroegde aflossing.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.