Ads Top

Dirk Broeders bijzonder hoogleraar Pension Finance and Regulation UM

Dirk Broeders is per 1 mei 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar Pension Finance and Regulation aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht.

Broeders zal onderwijs geven en onderzoek doen op het snijvlak van de financiering van pensioenen en het toezicht daarop. De leerstoel richt zich onder meer op de vraag hoe optimaal toezicht te houden op verschillende (nieuwe) pensioencontracten. Dit is een belangrijk vraagstuk omdat pensioencontracten verschillende functies zoals sparen, beleggen, verzekeren en risicobeheer voor de deelnemers combineren. Ze hebben bovendien een uitzonderlijk lange duur. Het onderzoek richt zich daarom ook op de langetermijneigenschappen van de risico’s die pensioenfondsen en hun deelnemers lopen. Verder gaat het onderzoek ook over de mogelijkheden om verschillen tussen de toezichtsystemen van landen te overbruggen.

Pensioenvoorzieningen maken momenteel belangrijke veranderingen door. Door de vergrijzing, een al maar stijgende levensverwachting en lage rente zijn aanpassingen van de pensioenvoorzieningen nodig om de houdbaarheid ervan te waarborgen. Bovendien wordt de maatschappij steeds meer gekenmerkt door flexibiliteit op de arbeidsmarkt en individualisme. Een duurzaam pensioenstelsel accommodeert ook deze ontwikkelingen. Moderne pensioencontracten vragen om een passend toezichtkader dat pensioenfondsen stimuleert de doelstellingen van de deelnemers te realiseren. Daaraan levert de leerstoel een bijdrage.

Dirk Broeders (1969) is sinds 2002 werkzaam als senior strategy advisor op de afdeling Toezichtstrategie van De Nederlandsche Bank en houdt zich bezig met strategische vraagstukken betreffende toezicht op pensioenfondsen.Daarnaast is hij Executive Member en Treasurer van The International Organisation of Pension Supervisors (IOPS). Hij is in 2010 gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de waardering van discretionaire pensioenverplichtingen en het beleggingsbeleid van pensioenfondsen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.