Ads Top

Huishoudens besparen op aanvullende zorgverzekering

Nederlandse huishoudens hebben in 2013 minder betaald voor hun zorgverzekering dan in 2012. Meer huishoudens zagen af van een aanvullende verzekering en wisten zo hun zorgpremie te verlagen. Van de huishoudens met de laagste inkomens heeft nu meer dan een kwart geen aanvullende verzekering. Dit maakt CBS bekend.

Huishoudens betaalden in 2013 gemiddeld 215 euro per maand aan premie voor hun zorgverzekering. Daarmee daalde de betaalde zorgpremie per huishouden gemiddeld met 4 procent ten opzichte van 2012. De daling was zichtbaar bij alle inkomensgroepen en huishoudenstypen.

De daling werd veroorzaakt doordat meer huishoudens niet langer betaalden voor een aanvullende verzekering. In 2013 was 17 procent van de huishoudens niet aanvullend verzekerd, in 2012 was dat nog 12 procent. Het aantal huishoudens zonder aanvullende verzekering is daardoor toegenomen met 350 duizend.

In de laagste inkomensgroep had 28 procent van de huishoudens geen aanvullende verzekering in 2013. In 2012 was dit nog 22 procent. In de hogere inkomensgroepen was het aandeel van huishoudens zonder aanvullende verzekering veel kleiner, te weten 14 procent (9 procent in 2012).
Een kwart van de alleenstaanden jonger dan 65 jaar en eenoudergezinnen met alleen minderjarige kinderen was in 2013 niet aanvullend verzekerd. Oudere alleenstaanden daarentegen kozen veel vaker voor een aanvullende verzekering. Van hen had 13 procent geen aanvullende verzekering.

In 2013 gold tot slot dat huishoudens vaker aanvullend verzekerd zijn, naarmate de hoofdkostwinner van het huishouden ouder is. Zo bleek dat meer dan 25 procent van de jongste huishoudens (tot 25 jaar) geen aanvullende verzekering had. Van de 65-plus-huishoudens was 13 procent niet aanvullend verzekerd.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.