Ads Top

Belang van klanten beter gewaarborgd bij faillissement van zijn adviseur

Adfiz, de OvFD en het Verbond van Verzekeraars hebben overeenstemming bereikt over het Protocol afwikkeling faillissement intermediair. De brancheorganisaties willen met het protocol maatregelen treffen om bij het faillissement van een intermediair de positie van de betrokken klanten beter te waarborgen. Dit wordt bereikt door het proces rondom de afwikkeling van faillissementen van intermediairs op het klantbelang in te richten en heldere afspraken te maken over de uitvoering door leden van de brancheorganisaties.

Bij een faillissement van een intermediair vervult een curator een centrale rol uit hoofde van de Faillissementswet. Er zijn daarnaast verschillende marktpartijen bij een faillissement betrokken, die allemaal andere belangen kunnen hebben. Faillissementen kunnen gegeven aard en typologie van het bedrijf in kwestie complex zijn en dit kan van invloed zijn op de afwikkeling.  

Het protocol borgt dat op het snijvlak van de Faillissementswet en de Wft het klantbelang centraal komt te staan. Het protocol vraagt ook inspanningen van zowel verzekeraars als intermediairs om in de voor de klant lastige situatie te borgen dat de dienstverlening kan worden gecontinueerd. Hierbij is het van belang dat de curator zo snel mogelijk na een uitgesproken faillissement voorzien wordt van adequate informatie en mogelijkheden krijgt aangereikt om de dienstverlening aan de klant te continueren gedurende zijn zoektocht naar een koper. In de praktijk betekent het protocol voor:

De brancheorganisaties zien het protocol als zelfregulering en hiermee van toepassing op de betrokken partijen bij het faillissement. Gelet op dat laatste agendeert het Verbond het protocol voor de ALV in juni 2015. De datum van inwerkingtreding van het protocol zal daarna bekend worden gemaakt. De scope van het protocol heeft betrekking op alle faillissementen van intermediairs.    

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.