Ads Top

Uitdagingen voor de AFM vragen om aanpassingen

Om het toezicht adequaat te kunnen uitoefenen in een veranderende samenleving en financiële sector, vraagt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om enkele aanpassingen in de Nederlandse wetgeving. Deze wetgevingswensen staan in de jaarlijkse wetgevingsbrief die aan de ministers Kaag (Financiën) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is verzonden.

Digitalisering, internationalisering en verduurzaming zijn trends die zijn benoemd in de AFM strategie 2023 – 2026. Deze trends ziet de AFM ook terug in nieuwe Europese wetgeving die weer in grote mate bepalend is voor het AFM-toezicht. Digitalisering leidt tot nieuwe Europese wetgeving zoals de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), de Digital Operational Resilience Act (DORA) en de Artificial Intelligence Regulation. Internationalisering van de financiële markten leidt tot kansen, maar ook tot risico’s en uitdagingen.

Verduurzaming heeft vanzelfsprekend ook een grote impact op de financiële markten en het toezicht daarop. Nieuwe regelgeving moet leiden tot betere informatie over duurzaamheidsrisico’s en -prestaties, bijvoorbeeld door duurzaamheidsverslaggeving onder de aankomende Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Om aansluiting te houden op de Europese regelgeving vraagt de AFM aan de minister van Financiën onder andere om het toezicht op (niet-)financiële verslaggeving een bestuursrechtelijke basis te geven, in plaats van de huidige civielrechtelijke. Dit is van belang omdat naast de financiële verslaggeving ook de nieuwe duurzaamheidsverslaggeving onder toezicht van de AFM komt, en de AFM hiervoor hetzelfde handhavingsinstrumentarium nodig acht als op andere terreinen dan het verslaggevingstoezicht. Ook wil de AFM dat bij uitgevende instellingen toezicht kan worden gehouden op de verslaggevingsvoorschriften over duurzame beleggingen uit de taxonomieverordening, op basis van de Wet toezicht financiële verslaggeving.

In verband met inwerkingtreding van de MiCAR verzoekt de AFM de handhavingsbevoegdheden ten aanzien van cryptoactivadiensten onder de Wet handhaving consumentenbescherming aan de AFM toe te kennen, net zoals dat bij financiële diensten het geval is.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.