Ads Top

ABN AMRO Transitielening motiveert mkb-bedrijven een stap te zetten richting verduurzaming

ABN AMRO biedt haar mkb-klanten voortaan de ABN AMRO Transitielening aan. Bij deze nieuwe leenvorm voor financieringen van één miljoen tot 25 miljoen euro wordt het rentetarief ook bepaald door de mate waarin een bedrijf wel of niet voldoet aan een duurzaamheidsdoelstelling die zij samen met de bank heeft afgesproken bij het aangaan van de lening. Deze financiering is vergelijkbaar met een zogeheten Sustainability Linked Loan, die ABN AMRO al met succes inzet voor leningen boven 25 miljoen euro.

Kenmerkend voor de Transitielening is dat de bank afspraken maakt met de ondernemer over een duurzaamheidsdoelstelling over een onderwerp in de sector waarin deze actief is. Hierbij kan gedacht worden aan afvalvermindering of het reduceren van voedselverspilling. Met het opstellen van targets die bijdragen aan de duurzaamheiddoelstelling hebben bedrijven een duidelijke stip op de horizon om naartoe te werken.

De vooraf afgesproken targets worden gedurende een periode van drie jaar jaarlijks door een externe partij of de externe accountant van de klant getoetst. Per jaar wordt gekeken of het bedrijf het target heeft gehaald. Als het jaartarget is gerealiseerd, ontvangt het bedrijf in het daaropvolgende jaar een rentekorting van 30 basispunten. Wanneer de klant het jaartarget echter niet behaalt, dan brengt de bank een opslag van 15 basispunten in rekening in het daaropvolgende jaar. Zo heeft de ondernemer elk jaar een rentekorting of een renteopslag afhankelijk van het wel of niet behalen van de vooraf afgesproken targets die zijn gekoppeld aan zijn of haar duurzaamheidsdoelstelling.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.