Ads Top

Mees Pierson: traject richting recessie vergt geduld van beleggers

Hoewel de economie zich in de afgelopen tijd beter staande wist te houden dan eerder werd aangenomen, zal het krappe monetaire beleid naar verwachting leiden tot een milde recessie. Dit schrijft ABN AMRO MeesPierson.

De economie is veerkrachtiger gebleken dan verwacht, zegt Richard de Groot, Hoofd Global Investment Centre bij ABN AMRO. In december voorspelde de vermogensbeheerder dat de aandacht van beleggers zou verschuiven van inflatie naar recessie. Die verschuiving is inderdaad gaande, maar vergt meer tijd dan gedacht.

ABN AMRO MeesPierson verwacht dat de economische groei in de komende tijd aanzienlijk gaat verzwakken. In dat kader wijst de private bank op trends in de kredietverstrekking: banken verscherpen hun kredietvoorwaarden en de vraag naar leningen neemt in rap tempo af. Deze trends doen vermoeden dat veel ontwikkelde economieën op zijn minst een gematigde recessie tegemoet zien.

Met de snelle afname van de vraag naar leningen worden de eerste effecten zichtbaar van de monetaire verkrapping door centrale banken. Hoewel het einde van de renteverhogingen in zicht komt, kan het ongeveer een jaar duren voordat de volledige impact van die hogere rente merkbaar wordt in de economie, aldus ABN AMRO MeesPierson. Aangezien de meeste renteverhogingen in de tweede helft van vorig jaar zijn doorgevoerd, verwacht de bank dat de tweede helft van 2023 in economisch opzicht waarschijnlijk moeilijk wordt.

Wat wordt er door aandelenmarkten ingeprijsd? ABN AMRO MeesPierson stelt vast dat de aandelenmarkten dit jaar voortvarend uit de startblokken zijn gekomen, mede doordat bedrijfswinsten bestendig bleken. In termen van waarderingen zijn aandelen op dit moment niet goedkoop. En de risicopremie op aandelen (het extra rendement bovenop de risicovrije rentevoet) is te laag, met name in de VS. Uit dit alles concludeert ABN AMRO MeesPierson dat een recessie nog niet geheel door de aandelenmarkten is ingeprijsd.

Ook denkt de bank dat de consensusverwachtingen ten aanzien van de bedrijfswinsten te rooskleurig zijn.

Kwaliteitsobligaties kunnen fungeren als buffer Waar een recessie door de aandelenmarkten nog niet geheel is ingeprijsd, wijst de omgekeerde rentecurve erop dat obligatiebeleggers weldegelijk rekening houden met een economische krimp, zo stelt ABN AMRO MeesPierson. De bank tekent daar echter bij aan dat het beeld in de obligatiemarkten niet geheel eenduidig is: risicopremies op obligaties zijn nog altijd krap, wat erop wijst dat obligatiebeleggers zich nog geen grote zorgen maken over kredietwaardigheidsverlagingen of faillissementen.

ABN AMRO MeesPierson hanteert al met al een neutrale weging van obligaties. Wel verwacht de bank dat obligatiebeleggers kunnen gaan profiteren van een afnemende inflatie.  Als de inflatie verder daalt en de rente uiteindelijk omlaag gaat, dan zou dat voor obligaties gunstig moeten zijn.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.