Ads Top

PensioenVoldoen.NL zet claim tegen de Nederlandse Staat door

Stichting PensioenVoldoen.NL zet haar claim tegen de Nederlandse Staat onverminderd door. De uitspraak van de rechter in kort geding in de zaak John Bakker tegen de Nederlandse Staat biedt volgens de stichting meer dan voldoende aanknopingspunten om succesvol pensioenindexatie voor miljoenen Nederlanders af te dwingen in een bodemprocedure.

De Haagse voorzieningenrechter wees de vordering van de 84-jarige John Bakker vandaag af, omdat er volgens vaste jurisprudentie terughoudendheid wordt betracht bij het toewijzen van een geldvordering in kort geding.

Het primaire doel van de procedure was echter om de Nederlandse Staat te dwingen haar argumentatie over de gevolgen van het niet implementeren van de Europese pensioenrichtlijn in de pensioenwet van 2007 prijs te geven.

De uitspraak van de voorzieningenrechter biedt ruim voldoende munitie om de Nederlandse Staat aansprakelijk te stellen voor de schade die miljoenen Nederlanders leiden als gevolg van een fout in de nieuwe Pensioenwet in 2007.

Advocaat mr. Wouters: ,'Het argument van de Nederlandse Staat dat de risicovrije rente begrepen is in de Europese pensioenrichtlijn klopt niet. Ook is die risicovrije rente niet toegestaan als aanvulling op de Europese richtlijn. Beide argumenten zullen naar mijn vaste overtuiging in een bodemprocedure geen standhouden.'

De Stichting PensioenVoldoen.NL betreurt de conclusies van de Haagse rechter dat eiser John Bakker geen voorschot ontvangt voor de geleden schade.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.