Ads Top

Herziene Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Kleinzakelijke ondernemers krijgen in iedere fase van het financieringsproces de mogelijkheid om waar nodig in persoonlijk contact met de bank te komen. Dat is een belangrijke wijziging in de herziene Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (GKF) die in gaat op 1 juli.

Ook zullen banken bij afwijzing van een kredietaanvraag nadrukkelijker verwijzen naar alternatieve vormen van financiering. Daarnaast is de GKF op een groot aantal punten verduidelijkt en geactualiseerd. De GKF werd in 2018 in het leven geroepen om kleinzakelijke ondernemers te informeren over wat zij minimaal van hun bank mogen verwachten als het gaat om financiering.

In de dienstverlening van banken nemen kleinzakelijke klanten een bijzondere positie in die zowel verschilt van de positie van consumenten als van de positie van grotere bedrijven. Kleinzakelijke klanten hebben andere financieringsbehoeftes dan consumenten. Dat vraagt van banken om een ander productaanbod en andere dienstverlening. Tegelijkertijd beschikken kleinzakelijke klanten niet altijd over de financiële kennis en ervaring die bij grotere bedrijven aanwezig is.

Om kleinzakelijke klanten bij financiering via banken zo goed mogelijk te ondersteunen, heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de GKF opgesteld. De GKF legt een vorm van zelfregulering op aan banken die zijn aangesloten bij de NVB en is van toepassing bedrijven met een jaaromzet van maximaal € 5 miljoen en financieringen van maximaal € 2 miljoen.

De GKF wordt om de drie jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast. De GKF is sinds 2018 jaarlijks gemonitord en in 2021 geëvalueerd door SEO Economisch Onderzoek en Universiteit van Amsterdam. Op 10 maart 2022 is het evaluatierapport uitgekomen. De NVB is op basis van dit evaluatierapport in gesprek gegaan met een groot aantal stakeholders, onder andere in de vorm van een gezamenlijke stakeholderdialoog waarvan het verslag hier te lezen is.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.