Ads Top

MKB-financier NLInvesteert: beleggers financieren voor kortere periodes

Financieringsplatform NLInvesteert, marktleider in cofinanciering voor MKB-bedrijven, heeft in de eerste helft het kredietvolume met bijna 20 procent zien stijgen, ondanks groeiende economisch tegenwind en inflatiezorgen. Ondernemers en beleggers worden voorzichtiger, stelt Dirkjan Takke, directeur van NLInvesteert.

NLInvesteert heeft in de eerste helft van 2022 103 miljoen euro aan nieuwe financiering verstrekt aan MKB-bedrijven. Daarvan was 67 miljoen euro afkomstig van private investeerders, die in de projecten van het financieringsplatform beleggen. Dat is een groei van bijna 20 procent ten opzichte van de eerste helft van 2021. Het deel dat via private investeerders werd gefinancierd nam toe met 15 procent. Het financieringsplatform zet daarmee zijn groei door, onder lastige omstandigheden.

Banken werken bij hun behandeling van financieringsaanvragen met een zogeheten ‘comply or explain’ aanpak. Comply betekent dat een bank op alle kritische vragen een positief antwoord kan afvinken. Bij explain is er sprake van een vraagteken. Als een ondernemer hiervoor een goede uitleg heeft, wordt de lening doorgaans gewoon verstrekt. Met de huidige economische onzekerheid honoreren banken echter alleen nog aanvragen waarbij alles afgevinkt kan worden.

Private investeerders nemen een groter deel van de financieringsaanvragen voor hun rekening. Dat is mogelijk een gevolg van de voorzichtiger houding bij banken. Zij hebben echter wel een zware voorkeur voor aanvragen met een korte looptijd. In het tweede kwartaal had 70 prcent van de aanvragen via NLInvesteert een looptijd van 36 maanden of korter. Een langere horizon vinden investeerders te onzeker.

Een kortere looptijd sluit overigens ook goed aan op de behoefte van ondernemers. Zij hebben nu behoefte aan financieringen met een korte looptijd. NLInvesteert signaleert vooral aanvragen voor voorraadfinanciering en werkkapitaal voor de korte termijn.

Sinds de start van het financieringsplatform in 2015 is er meer dan 560 miljoen euro aan financiering naar MKB-ondernemers gevloeid. Volgens het platform toont dit het succes van de aanpak om ondernemers die in eerste instantie geen bancair krediet krijgen, met behulp van beleggers toch aan een financiering te helpen. De beleggers nemen het risicovollere deel van de lening voor rekening, waarna een bank of een andere kredietverstrekker de rest van de financiering wil verstrekken omdat het risico aanzienlijk lager is door de deelname van beleggers. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.