Ads Top

Goed pensioen hoger in het rijtje van belangrijke arbeidsvoorwaarden dan een auto van de zaak

De nieuwe pensioenwet treedt naar verwachting begin 2023 in werking. In samenwerking met Allianz onderzocht onderzoeksbureau GfK hoe mkb’ers zich voorbereiden op de komst van het nieuwe pensioenstelsel.

Uit dit onderzoek blijkt dat het merendeel van de mkb’ers een goede pensioenregeling belangrijk vindt voor het aantrekken en behouden van medewerkers. Zo denkt 53 procent dat een goede regeling hieraan bijdraagt.

Daarmee staat een goed pensioen hoger in het rijtje van arbeidsvoorwaarden dan een auto van de zaak.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen kleine bedrijven (2-49 medewerkers) en middelgrote bedrijven (50-249) bedrijven. De middelgrote bedrijven lijken beter voorbereid op de komst van het nieuwe pensioenbeleid vergeleken met kleinere ondernemingen. Van de middelgrote bedrijven weet bijna de helft (45%) welke wijzigingen er worden doorgevoerd, terwijl onder de kleinere ondernemingen slechts 17 procent aangeeft hiermee bekend te zijn.

Toch kun je stellen dat - over het algemeen - beide groepen niet goed voorbereid zijn. Zo weet 61 procent van de middelgrote mkb’ers en 82 procent van de kleine mkb’ers niet wat de eventuele risico’s zijn van de gewijzigde pensioenregeling. Wanneer de nieuwe regels doorgevoerd moeten zijn, is voor de meesten ook onduidelijk. Dit weet slechts 22 procent van het klein mkb en 42 procent van het middelgroot mkb.

In het nieuwe stelsel veranderen aspecten zoals de premiestaffel, het overgangsrecht en het nabestaandenpensioen, maar deze veranderingen zijn nog weinig bekend bij mkb’ers. Zo is maar een derde op de hoogte hiervan. Dit past bij het resultaat dat vooralsnog 87 procent van alle ondervraagde bedrijven nog geen enkele voorbereiding heeft getroffen. Bijna 60 procent van het mkb verwacht hulp bij de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel. Bij het klein mkb wordt de hulp met name verwacht van de (verzekerings)adviseur, accountant of boekhouder. Het middelgroot mkb verwacht hulp van de pensioenuitvoerder (40%) in de vorm van uitleg over het nieuwe pensioenstelsel en communicatie richting hun medewerkers.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.