Ads Top

ING maakt CO2-voetafdruk inzichtelijk voor klanten

Voortaan kunnen ING-klanten die dat willen in de ING App en op Mijn ING zien wat de CO2-uitstoot is van hun uitgaven. De zogenoemde Voetafdruk Inzicht is een proef onder 350.000 klanten die op dit moment al gebruik maken van de functie Inzicht waarmee zij hun inkomsten en uitgaven groeperen per bestedingscategorie.

De nieuwe Voetafdruk Inzicht-functie geeft een schatting weer van de CO2-uitstoot van hun bestedingen. Deze indicatie wordt berekend op basis van maandelijkse uitgaven per bestedingscategorie zoals ‘boodschappen’, ‘vaste lasten’ en ‘winkelen’ en wordt vervolgens vermenigvuldigd met een emissiefactor.

In eerste instantie gaat het dus om een proef onder 350.000 klanten. ING-klanten besluiten zelf of zij de nieuwe functie in de ING App en op Mijn ING willen gebruiken. De vermenigvuldiging van bestedingscategorieën met een emissiefactor vindt plaats in de beveiligde en afgesloten omgeving van ING. ING-klanten krijgen alleen inzicht in data van rekeningen waarvan zij rekeninghouder of gemachtigde zijn.

In deze testversie wordt vooral gekeken hoe klanten de nieuwe functie ervaren en wat ze ervan vinden. Samen met deze klanten zal de nieuwe functie vervolgens verder worden verbeterd.

De bank zet zelf ook verschillende stappen in de strijd tegen klimaatverandering. Zo is ING onderdeel van de Net Zero Banking Alliance en heeft de bank zich vorig jaar gecommitteerd om haar activiteiten in lijn te brengen met de nog ambitieuzere klimaatdoelstelling van maximaal 1,5 graden temperatuurstijging van het Parijsakkoord.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.