Ads Top

Lakeman vraagt Ondernemingskamer jaarrekening drie pensioenfondsen te vernietigen

Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI stelt dat vrijwel alle pensioenfondsen onder dwang van DNB in hun jaarrekeningen een te lage rekenrente hanteren waardoor het resultaat en het eigen vermogen tientallen miljarden euro’s te laag uitvallen.

Daarom vraagt Lakeman aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam de jaarrekening 2021 van drie van de vijf grootste pensioenfondsen te vernietigen. 

Als eerste fonds heeft SOBI tezamen met andere belanghebbenden op 12 juli een verzoekschrift aan de Ondernemingskamer gericht om de jaarrekening van het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) te vernietigen. Volgende week volgen verzoekschriften om de jaarrekeningen van het Pensioenfonds van de Metalektro en het Pensioenfonds voor de Bouw te vernietigen.

Volgens Lakeman moet de rekenrente volgens Europese regelgeving vastgesteld worden. Die bepaalt dat bij het vaststellen van de rekenrente rekening gehouden moet worden met het te verwachten beleggingsrendement. Het betreft de zogenoemde IORP II-richtlijn (Institutions for Occupational Retirement Provision directive). Volgens Lakeman brengt DNB vele pensioenfondsen in problemen door hen te verplichten deze Europese regel te overtreden en zodoende het resultaat en het eigen vermogen van het pensioenfonds met miljarden euro’s te verlagen.
 
Lakeman is van mening dat de rentetermijnstructuur die DNB aan pensioenfondsen oplegt een onjuiste grondslag kent en niet in lijn is met de IORP II-richtlijn. Lakeman kent geen andere Europese toezichthouder die pensioenfondsen dwingt om de Europese richtlijn te overtreden door de technische voorzieningen veel te groot weer te geven. De in het boekjaar 2021 door het PMT toegepaste rekenrente bedroeg 0,59% terwijl het gemiddelde beleggingsrendement van PMT over de laatste tien jaar 8,2% was.

Lakeman: ‘PMT bulkt net als andere pensioenfondsen van het geld en is in staat om alle pensioenuitkeringen volledig te indexeren en de te betalen premies te verlagen. Maar als gevolg van de door DNB verplicht gestelde rentetermijnstructuur worden het eigen vermogen en het resultaat van het PMT enorm omlaag gerekend. DNB wekt door haar onjuiste uitgangspunten verplicht te stellen de schijn dat volledig indexeren onverantwoord zou zijn. De realiteit is dat het wel degelijk kan en dat premiebetalers en ontvangers van pensioenuitkeringen door PMT en ruim 200 andere pensioenfondsen (maar feitelijk door DNB) tekort worden gedaan.’

Het verzoekschrift bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam is door Lakeman mede namens een aantal pensioenontvangers en premiebetalers ingediend. Als de zaak gewonnen zou worden, staat volgens Lakeman vast dat de Nederlandse regering en DNB jarenlang de Europese richtlijn verkeerd hebben laten toepassen. 

Foto Anefo

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.