Ads Top

Belastingdienst op schema met hersteloperatie box 3

Alle mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de box-3 heffing over de jaren 2017 – 2020 krijgen in de komende weken een brief van de Belastingdienst waarin staat op welke wijze zij herstel ontvangen. Dit ontvangen zij voor 4 augustus en daarmee loopt de hersteloperatie volgens planning.

In de afgelopen tijd heeft de Belastingdienst het herstel per belastingplichtige berekend volgens de zogenaamde 'spaarvariant'. Iedere belastingplichtige krijgt hier in de brief die zij ontvangen een toelichting bij. Dit is via een online rekenhulp box 3-inkomen op de website van de Belastingdienst ook zelf na te rekenen.

Uit deze berekening volgt dat 60 procent van de bezwaarmakers geld terug krijgt. Dit komt overeen met de inschattingen die eerder zijn gemaakt, zoals ook gewisseld met de Tweede Kamer. De mensen die geen geld terug krijgen hebben meer beleggingsvermogen dan waar in het oude box 3 stelsel vanuit werd gegaan.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij iemand met een fiscaal partner waarvan het vermogen in 2017 bestond uit 100.000 euro aan spaargeld, 300.000 euro aan beleggingen en 200.000 euro aan onroerende zaken. Volgens de nieuwe berekening heeft deze persoon een voordeel gehaald van 24.915 euro, dat was in de oude berekening 24.003. Voor deze belastingplichtige was het box 3 stelsel waar de Hoge Raad eind december oordeelde dat dit in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dus voordeliger. Deze persoon krijgt geen geld terug, maar hoeft dit ook niet alsnog te betalen.

In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een berekening waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige. Mensen met spaargeld worden belast op basis van de actuele spaarrente. De laatste jaren was dat bijna 0%. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente. En bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen. Belastingplichtigen met een vermogen dat volledig uit spaargeld bestond krijgen over die jaren dus vrijwel de gehele box 3-heffing terug.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.