Ads Top

Vertrouwen in betalingsverkeer blijft overeind

Het hoge vertrouwen in het betalingsverkeer is in deze turbulente tijd overeind gebleven. Het vertrouwensniveau is het hoogst onder mannen, hoogopgeleiden, mensen met een relatief hoog inkomen, mensen jonger dan 65 jaar en digitaal geletterden. Dat blijkt uit nieuwe data van DNB en de Betaalvereniging Nederland.

In augustus had 74 procent van de respondenten veel of zeer veel vertrouwen in het betalingsverkeer. Een groep van 23 procent heeft zelfs zeer veel vertrouwen. Slechts 1 procent heeft weinig of zeer weinig vertrouwen.

Het vertrouwen in het betalingsverkeer is het hoogst onder mensen met een hoog inkomen, mensen jonger dan 65 jaar, mannen, hoogopgeleiden en digitaal geletterden. Des te meer mensen verdienen, des te hoger is hun vertrouwen. Ongeveer 2 op de 5 respondenten met een hoog huishoudinkomen hebben zeer veel vertrouwen. Bij respondenten met een laag huishoudinkomen is dit 1 op de 5.

Vertrouwen hangt ook samen met leeftijd: 65-plussers hebben het minste vertrouwen. Daarnaast hebben mannen meer vertrouwen dan vrouwen. Ook hoogopgeleiden en digitaal geletterden hebben relatief veel vertrouwen in het betalingsverkeer. Onder digitaal geletterden vallen mensen die aangeven geen hulp van anderen nodig te hebben bij het gebruik van internet en die zeggen goed overweg te kunnen met een computer, tablet of smartphone.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.