Ads Top

DSW zorgverzekeraar nog steeds als eerste met zorgpremie

In 2022 bedraagt de premie van de basisverzekering voor DSW-verzekerden 127,75 euro per maand. Dit betekent een premiestijging van 3,25 euro.

In 2022 zullen de zorgkosten sterk toenemen, vooral als gevolg van loon- en prijsstijgingen en een toenemend gebruik van dure specialistische geneesmiddelen. Dit zou geleid hebben tot een premiestijging van 7,50 euro per maand.

Zorgverzekeraars krijgen de kosten van de coronapandemie deels vergoed via de wettelijke catastroferegeling. Deze compensatie houdt geen rekening met de lagere kosten van de reguliere zorg en leidt daarom tot een positief saldo.

Het eigen risico blijft voor DSW-verzekerden gehandhaafd op 375 euro en blijft daarmee 10 euro lager dan wettelijk is bepaald. Door een lager eigen risico te hanteren, wil DSW duidelijk maken dat het eigen risico te hoog is en zijn doel voorbij schiet.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.