Ads Top

Voorzitter MKB-Nederland: Geld dividendbelasting behouden voor ondernemers

Als de afschaffing van de dividendbelasting van tafel gaat, moet het geld dat daarmee 'vrijkomt' worden benut om de lasten voor ondernemers verder omlaag te brengen. Die oproep aan het kabinet doet voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vanmiddag tijdens het Jaarcongres van MKB-Nederland in Den Haag, dat onder anderen wordt bijgewoond door Koningin Máxima, premier Mark Rutte en staatssecretaris Mona Keijzer van EZK. Voornaamste argument is dat de lasten voor het mkb nog altijd een stijgende lijn laten zien en ondernemers meer ruimte nodig hebben voor investeringen in zaken als digitalisering en verduurzaming.

Vonhof was niet tevreden met de maatregelen die het kabinet met Prinsjesdag voor het midden- en kleinbedrijf aangekondigde. "Er is wel naar ons geluisterd, met de verlaging van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting, maar het is niet voldoende." Bovendien komen ondernemers met een bv er in de huidige kabinetsplannen bekaaid vanaf, met de zogenoemde dga-taks voor lenen uit de eigen bv en de verhoging van het box 2-tarief.

Als het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting inderdaad laat varen, moet dat geld behouden blijven voor verbetering van het ondernemers- en vestigingsklimaat, stelt Vonhof. Hij wijst erop dat per saldo de lasten voor het mkb nog steeds stijgen. "Los nog van omzet- en inkomensdaling hebben ondernemers tijdens de economische crisis enorme lastenverzwaringen voor de kiezen gekregen. Die werken nog steeds door."

Nu de economie aantrekt en de overheidsfinanciën sterk verbeteren dankzij belastingmeevallers, moeten alle ondernemers kunnen profiteren van echte lastenverlichting, aldus de voorzitter van MKB-Nederland. "Alleen dan krijgen ze de noodzakelijke ruimte om te investeren; in groei, werkgelegenheid en in grote uitdagingen zoals digitalisering, verdere verduurzaming en internationalisering. Dan kan onze economie ook weer een stootje hebben. Het gaat mij erom dat we het verdienvermogen van Nederland versterken. Dat we met elkaar het geld verdienen dat nodig is voor zaken die we allemaal belangrijk vinden: zorg, onderwijs, defensie, veiligheid."

De voorzitter van MKB-Nederland vindt onder meer dat het kabinet de geplande verhoging van het box-2-tarief moet terugdraaien (naar 25 procent), dat de zogenoemde dga-taks moet worden geschrapt en de vennootschapsbelasting verder omlaag moet. "Dat en meer leg ik bij het kabinet op tafel. Het moet en kan beter voor ondernemers."

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.