Ads Top

'Nederlandse beleggers rekenen niet met rendement bij duurzaam beleggen'

Nederlandse particuliere beleggers worden steeds enthousiaster over duurzaam beleggen, maar zijn minder overtuigd dat het rendement op de lange termijn beter zal zijn dan niet duurzame beleggingen. Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek onder 22.000 beleggers* uitgevoerd door vermogensbeheerder Schroders.

Daar waar beleggers in Europa en elders in de wereld duurzaam beleggen voornamelijk definiëren als beleggen in bedrijven die waarschijnlijk winstgevender zijn omdat ze zich beter voorbereiden op veranderingen in milieu en maatschappij, zijn Nederlandse beleggers veel minder overtuigd van die specifieke meerwaarde. Dit weerhoudt de Nederlandse belegger er echter niet van duurzaam te beleggen.

De meest genoemde definitie onder Nederlandse particulieren is dat duurzaam beleggen zich richt op bedrijven die het beter doen op duurzaam gebied dan hun sectorgenoten, de zogenaamde ‘best in class’ benadering. Dit wordt door 60% van de beleggers genoemd en staat veruit bovenaan terwijl dit buiten Nederland door minder dan de helft van de ondervraagden wordt genoemd. De overtuiging dat duurzaam beleggen zich richt op bedrijven die een beter financieel resultaat bieden, is slechts bij 34% van de Nederlandse particuliere beleggers kenmerkend voor duurzaam beleggen. Wereldwijd is dit percentage 52% en zelfs in Europa nog 50%.

In het onderzoek heeft Schroders beleggers uitvoerig ondervraagd naar hun mening over, en ervaring met, duurzaam beleggen. Opnieuw blijkt uit dit onderzoek dat het belang en het percentage duurzame beleggingen bij particuliere beleggers in Nederland sterk is toegenomen, de afgelopen vijf jaar. Het besef van urgentie lijkt buiten Europa echter sterker toe te nemen dan in Europa. Daar waar 22% van de Nederlandse beleggers zegt dat duurzaam beleggen ‘aanzienlijk belangrijker’ is geworden, bedraagt dat percentage bij beleggers elders in Europa 25% en wereldwijd maar liefst 29%. Dit laatste met name als gevolg van toenemend bewustzijn in Azië.

Als Nederlandse beleggers eenmaal overtuigd zijn van het nut van verantwoord beleggen, blijken zij zeer vastbesloten. Gevraagd naar de redenen die hen kan weerhouden duurzaam te beleggen (met mogelijke antwoorden zoals beperkt advies, geringe hoeveelheid duurzame fondsen of vrees voor beperkt rendement) meldt maar liefst 16% dat helemaal niets hen ervan kan weerhouden verder te gaan op de ingeslagen weg van verantwoord beleggen. Dit percentage ligt anderhalf keer zo hoog als in andere landen. In andere Europese landen en wereldwijd blijkt vooral een gebrek aan voldoende duurzame fondsen en een gebrek aan informatie een groot probleem voor beleggers.

Ondanks het grote belang dat er wordt gehecht aan duurzaam beleggen, zien Nederlandse beleggers in vergelijking met andere Europese landen relatief weinig heil in het toepassen van concrete druk door beheerders om ondernemingen een meer duurzame koers te laten varen. Zo scoren Nederlandse beleggers op de vraag hoe belangrijk het is dat fondsbeheerders druk kunnen uitoefenen, gemiddeld lage cijfers. Het belang van een onderwerp als diversiteit onder het personeel krijgt een mager zesje, terwijl het voorkomen van omkoping en corruptie een 7,5 krijgt. In Europa en wereldwijd zijn die scores wat hoger. Opvallend is dat in landen waar specifieke problemen voorkomen, meer waarde wordt gehecht aan druk vanuit beleggers, juist op die punten. Zo vinden beleggers in India (waar vrouwen in de praktijk bepaalde rechten ontberen) diversiteit bijzonder belangrijk terwijl het voorkomen van corruptie en steekpenningen juist in Zuid-Amerikaanse landen, sommige Aziatische landen en in Zuid-Afrika als heel belangrijk wordt gezien.

Hein Kuijpers, directeur particulieren bij Schroders in Nederland, is overtuigd dat beleggers in toenemende mate duurzaam zullen beleggen: “De trend die we al jaren zien, en die is begonnen bij institutionele beleggers, is nu volop omarmd door de particulier. Nederlandse beleggers zijn goed geïnformeerd en vastbesloten om op een verantwoorde manier hun kapitaal in te zetten. Bemoedigend is dat deze trend ook wereldwijd aan kracht toeneemt. Het probleem van klimaatverandering is een serieus iets dat aandacht verdient.

Zelfs als beleggers niet helemaal overtuigd zijn van meerwaarde in rendement, kiezen ze toch steeds vaker vol overtuiging voor duurzaam beleggen vanwege de positieve invloed. Dit onderzoek onderstreept de snelle groei van de belangstelling voor duurzaam beleggen. Het feit dat 64% van de beleggers wereldwijd in de afgelopen vijf jaar meer geld hebben uitgetrokken voor duurzame beleggingen, geeft aan hoe belangrijk dit voor zoveel mensen is.”

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.