Ads Top

Stresstest DNB onderstreept belang van helder en uitvoerbaar Klimaatakkoord

Uit een stresstest in het kader van het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van DNB blijkt dat een schoksgewijze energietransitie tot stevige verliezen kan leiden voor de Nederlandse financiële sector. Dit soort stresstests is belangrijk omdat ze helpen om de financiële risico’s van klimaatverandering beter in kaart te brengen.

Ook al zijn de risico’s volgens DNB voor banken te beheersen, toch zou een dergelijke disruptieve energietransitie en de daarmee samenhangende economische schade vanuit maatschappelijk oogpunt moeten worden voorkomen. Dat kan relatief eenvoudig: door tijdig, effectief en betrouwbaar overheidsbeleid. Uitstel van concrete beleidsacties vergroot het risico op abrupte actie in de toekomst en brengt hierdoor kosten met zich mee. Volgens de  Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderstrepen deze conclusies van DNB daarmee het belang van een helder en uitvoerbaar Klimaatakkoord waaraan ook het bedrijfsleven haar bijdrage levert.  Banken blijven zich hier dan ook vol voor inzetten.

Verder signaleert DNB in het OFS dat de grote Nederlandse banken op basis van hun blootstelling aan commercieel vastgoed minder kwetsbaar zijn dan 10 jaar geleden. Nederlandse financiële instellingen lijken op dit moment goed in staat om de gevolgen van een eventuele omslag in de vastgoedmarkt op te vangen, maar moeten de komende tijd extra aandacht besteden aan een mogelijke opbouw van risico's. De NVB  deelt de zorgen van DNB over het ontbreken van een wettelijk raamwerk voor betrouwbare taxaties en ondersteunt de oproep voor wettelijke normen.

Verduurzaming is een van de structurele ontwikkelingen die de vraag naar vastgoed in de komende jaren zal beïnvloeden.  In dat kader is het zorgelijk dat voor veel panden nog geen energielabel bekend is.  De NBV vindt het belangrijk dat informatie over de duurzaamheid van vastgoed structureel wordt geregistreerd. Daarom wordt met het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs en andere marktpartijen gesproken over het integreren van duurzaamheidsaspecten in het taxatieproces voor zakelijk vastgoed.

De moeizame onderhandelingen over de Brexit en het voorlopig uitblijven van een deal hebben de volle aandacht van DNB. De Nederlandse economie heeft een open economie en een grote financiële sector, waardoor de gevolgen van Brexit voor de Nederlandse bankensector substantieel kunnen zijn. NVB voert daarom regelmatig gesprekken met DNB om de implicaties voor de Nederlandse banken aan de orde te stellen. De Nederlandse banken bereiden zich al geruime tijd voor op alle mogelijke scenario’s van Brexit. Het zou daarbij goed zijn als ook Europese regelgevers en toezichthouders meer duidelijkheid bieden over mogelijke consequenties van die scenario’s.

Tot slot constateert DNB dat de Nederlandse bankensector er qua kapitalisatie goed voor staat. De risicogewogen kapitaalratio bedroeg in het tweede kwartaal van 2018 16,7%, tegenover 13,6% vier jaar eerder. Ook de leverage ratio is in deze periode gestaag verbeterd, van 3,4% naar 4,8%.


Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.