Ads Top

Aankoop aandelen Triodos Groenfonds NV tijdelijk niet mogelijk

Het Triodos Groenfonds geeft vanaf 2 oktober 2018 tijdelijk geen aandelen uit. Triodos Groenfonds belegt conform de Regeling Groenprojecten in projecten die door de overheid zijn aangewezen als groene projecten die een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Het fonds heeft de status van ‘groene beleggingsinstelling’ (als bedoeld in de Regeling Groenprojecten). Daardoor komen particuliere beleggers in het fonds mogelijk in aanmerking voor een fiscaal voordeel. De wet stelt als voorwaarde aan groene beleggingsinstellingen dat ten minste zeventig procent van het fondsvermogen wordt aangewend voor het financieren van groenprojecten.

Om te beoordelen of particuliere beleggers groene beleggingen houden, hanteert de wet de peildatum van 1 januari. Door het naderen van deze datum is de instroom de afgelopen periode zeer sterk toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat de ondergrens, dat minimaal 70 procent van het fondsvermogen dient te zijn belegd in groenprojecten, in zicht is gekomen. Wanneer het fonds onder die ondergrens gaat, zou het de status van groene beleggingsinstelling kunnen verliezen.

Om te voorkomen dat het percentage van groenprojecten onder de 70 procent van het fondsvermogen daalt, sluit het fonds tijdelijk voor aankopen. Dat wil zeggen dat beleggers gedurende deze periode van sluiting geen aandelen in Triodos Groenfonds kunnen kopen. Beleggers in het fonds kunnen de aandelen Triodos Groenfonds die zij in bezit hebben wel verkopen. Naar verwachting wordt het fonds begin 2019 weer opengesteld. Er kunnen dan weer aandelen worden gekocht. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.