Ads Top

VEH: stijging ozb weer flink hoger dan afgesproken

Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 2,45% meer aan onroerende zaakbelasting (ozb) dan vorig jaar. Dat is flink meer dan de verhoging van 1,57% die gemeenten met het Rijk hebben afgesproken en ook veel meer dan de verwachte inflatie van 0,9% in 2016 (CPB).

Al vijf jaar achtereen overschrijden gemeenten collectief de afspraken over de maximale ozb-verhoging. Dit kunnen zij ongestraft doen, omdat overschrijdingen voor individuele gemeenten geen nadelige consequenties hebben. Vereniging Eigen Huis vraagt het kabinet daarom dwingende maatregelen te nemen die huiseigenaren beschermen tegen te sterke stijgingen van de ozb.

Vereniging Eigen Huis onderzocht in alle gemeenten de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten die bestaan uit ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

De ozb stijgt dit jaar het hardst in de Limburgse gemeente Meerssen. Huiseigenaren betalen hier gemiddeld 421 euro. Dat is 115 euro (37%) meer dan vorig jaar. Ook in de Gelderse gemeente Duiven gaat de ozb met bijna 28% flink omhoog en betaalt een huiseigenaar gemiddeld 319 euro. Dit is bijna 70 euro meer dan in 2015. Nummer drie op de lijst is Kampen met een stijging van bijna 17%. Gemiddeld betaalt een huiseigenaar hier 262 euro aan ozb, een stijging van 37 euro. Maar omdat in Duiven de afvalstoffenheffing en in Kampen de rioolheffing fors is verlaagd, blijft de uiteindelijke woonlastenstijging in deze ozb-toppers beperkt tot enkele euro's.

Er zijn ook gemeenten waar huiseigenaren dit jaar minder ozb betalen. In de Friese gemeenten Opsterland en Dongeradeel daalt de ozb met respectievelijk 15 en 13 procent. Omdat in Dongeradeel ook de riool- en afvalstoffenheffing licht dalen, betaalt een gemiddelde huiseigenaar hier 61 euro minder dan vorig jaar. Maar in Opsterland staat huiseigenaren een teleurstelling te wachten. Hier wordt het voordeel van een lagere ozb volledig teniet gedaan door een stijging van de riool-en afvalstoffenheffing. De totale woonlasten stijgen hier zelfs met gemiddeld 7 euro.

In Gemert-Bakel daalt de ozb dit jaar met ruim 11%. De gemiddeld 50 euro lagere belastingaanslag die dat oplevert zal voor velen een opluchting zijn, omdat de ozb in deze gemeente tussen 2011 en 2014 met maar liefst 129% omhoog schoot.

De zogeheten macronorm is een afspraak tussen het Rijk en gemeenten over de maximale stijging van de gezamenlijke ozb-opbrengsten bij gemeenten. Deze norm wordt in 2016 voor het vijfde achtereenvolgende jaar overschreden. Ruim de helft van de gemeenten houdt zich niet aan het plafond van 1,57%. In de afspraken tussen het Rijk en gemeenten zijn geen sancties of andere mogelijkheden opgenomen om individuele gemeenten aan te spreken die hun ozb-opbrengsten bovenmatig verhogen. 

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.