Ads Top

Meer consumenten beleggen met een specifiek doel

Uit recent consumentenonderzoek voor de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat bijna de helft van alle beleggers een specifiek doel voor ogen heeft bij het beleggen, zoals het aflossen van de hypotheek, het aanvullen van inkomen of pensioen. De toename van het doelbeleggen zien we vooral bij execution only beleggers. De AFM vindt het een goede ontwikkeling dat consumenten nadenken over hun vermogensopbouw.

Marktonderzoeksbureau GfK heeft de AFM Consumentenmonitor uitgevoerd onder 632 beleggers. De AFM gebruikt consumentenonderzoek om te weten wat er speelt bij beleggers en past de uitkomsten toe om toezicht te houden.

Naast een stijging van het doelbeleggen, blijkt uit het consumentenonderzoek van de AFM dat de helft van alle beleggers nog steeds belegt voor vermogensbehoud. Dit percentage is bijna niet gewijzigd ten opzichte van 2014. Uit het onderzoek blijkt verder dat een kwart van de beleggers belegt voor haar of zijn plezier. Tot slot zegt 14 procent de belegging te willen gebruiken voor consumptie, zoals bijvoorbeeld een reis. Beleggers kunnen meerdere doelen aangeven bij deze vraag.

Ook voor vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs is het van belang om te weten wat het doel is van hun klanten. Zij kunnen dan - samen met onder andere het risicoprofiel - beter bepalen of het risico dat beleggers willen lopen goed aansluit bij de einddoelen die ze willen bereiken. Rudy van Leeuwen, manager toezicht bij de AFM zegt daarover: “Bij vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zien wij dat er nadrukkelijker wordt gevraagd naar het doel van de beleggingen. Dit juichen wij als AFM toe. Hierdoor wordt het belang van de klant nog beter meegenomen in de dienstverlening.

Ten opzichte van een half jaar geleden speelt de lage rentestand vaker een rol om te starten met beleggen (35% t.o.v. 28%). Dat geldt nog vaker voor beleggers die korter dan drie jaar actief zijn met beleggen. Ook is er een toename van beleggers die vanwege de lage rentestand met een groter bedrag gaan beleggen. Bij beleggers jonger dan 25 jaar heeft de lage rentestand zowel vaker een rol gespeeld om te starten met beleggen (45%), als om met een groter bedrag te gaan beleggen (45%).

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.