Ads Top

Rabobank is positief over vervolgroute derivatendossier

De Rabobank is positief over vervolgroute in het derivatendossier die de AFM aan de Minister van Financiën heeft geadviseerd. Het is volgens de bank van het grootste belang dat het proces van herbeoordeling zo snel mogelijk wordt afgerond, waarbij eventueel door de bank gemaakte fouten worden hersteld.

De Rabobank kan zich vinden in het streven naar een uniform herstelkader, waarbinnen een voor alle klanten gelijkwaardige en eenduidige compensatie is gewaarborgd. En waarbij voor elke klant alle van belang zijnde omstandigheden worden meegenomen. De Rabobank verwacht dat de benoeming van de onafhankelijke deskundigen ertoe bijdraagt dat de oplossingsrichting voldoende draagvlak heeft en uitlegbaar is aan verschillende belanghebbenden in de markt.

De bank dringt erop aan dat de oplossingsrichting zodanig wordt vormgegeven dat deze stand houdt voor het Kifid of de rechter en deze de concurrentieverhoudingen tussen de betrokken banken niet negatief beïnvloedt. Tevens dringt de Rabobank erop aan om het herstelkader zo snel mogelijk af te ronden, zodat klanten niet langer in onzekerheid blijven of hun herbeoordeling en een eventueel al geboden oplossing voldoet. Bovendien vindt de Rabobank het belangrijk dat het oplossingskader bijdraagt aan het herstel van het vertrouwen in de financiële sector.
 
De Rabobank heeft het herbeoordelingsproces sinds 2014 naar eer en geweten en met het klantbelang voorop doorlopen. Manco’s die door de bank werden veroorzaakt, zijn en worden opgelost in overleg met de klant. De bank heeft in het proces van herbeoordeling steeds het uitgangspunt gehanteerd dat klanten niet financieel mogen worden benadeeld door tekortkomingen van de bank. Dit uitgangspunt blijft uiteraard overeind. Hierbij geldt dat een variabele rente met rentderivaat niet nadeliger mag uitpakken dan een bedrijfslening met vaste rente, tenzij de klant vooraf op dit nadeel is gewezen. Kortom: de Rabobank blijft meewerken aan het oplossen en afronden van deze herbeoordeling rentederivaten in het belang van onze klanten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.