Ads Top

Rechter geeft gemeente Amsterdam gelijk in zaak tegen ACM

De gemeente Amsterdam is door de rechter in het gelijk gesteld in een rechtszaak tegen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het tussentijds betalen van rente door klanten van de Stadsbank van Lening. Hierdoor mag de Stadsbank tussentijds rente blijven vragen bij verlenging van een belening, in plaats van dat deze aan het eind van de belening ineens moet worden betaald. Als de zaak was verloren had de Stadsbank de beleenprijs moeten verlagen, de staantijd verkorten en de rente verhogen.

Wethouder dienstverlening Abdeluheb Choho: ‘De Stadsbank is ervoor om te zorgen dat mensen die even geen contanten hebben, uit de brand worden geholpen tegen zo min mogelijk kosten. Dit is unieke dienstverlening van de gemeente aan Amsterdammers, en die moet goedkoper blijven dan bij commerciële pandhuizen. Daar hebben we voor gezorgd, en daar ben ik trots op.’
De rechtbank heeft de gemeente op 28 januari 2016 in het gelijk gesteld. De ACM heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen.

De ACM was van mening dat de Stadsbank van Lening de nieuwe Pandwet uit 2014 niet goed toegepaste, en legde de Stadsbank daarvoor op 9 januari 2015 een bindende aanwijzing op. Daarin werd gesteld dat de rente op beleningen alleen bij beëindiging van de belening mocht worden betaald, in tegenstelling tot de regels die de Stadsbank hanteert. Bij de Stadsbank moet de rente namelijk bij elke verlenging van de belening worden voldaan, waardoor voorkomen wordt dat deze op blijft lopen en klanten afzien van definitieve aflossing en het ophalen van hun pand.

Op dit moment wordt 85% van de beleende panden weer opgehaald. Dit percentage zou naar verwachting een stuk lager uitvallen als de interpretatie van de ACM zou worden gevolgd. Hierdoor had de klant een hogere rente moeten betalen, genoegen moeten nemen met een lager beleenbedrag en een beperking van de staantijd terwijl verlenging nu oneindig mogelijk is.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.