Ads Top

Klijnsma: mensen met premiepensioen mogen zelf kiezen

Mensen die pensioen opbouwen via een premie- of een kapitaalovereenkomst mogen binnenkort zelf kiezen of ze een vast of een flexibel pensioen willen ontvangen. Hierdoor hoeven ze niet meer verplicht hun opgebouwde pensioenkapitaal op een vast moment om te zetten in een levenslang vast pensioen.

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft daarmee ingestemd. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe wet is 1 juli 2016.

Ongeveer 1 miljoen mensen hebben een premie- of kapitaalovereenkomst. Dit aantal neemt de laatste jaren snel toe. Op dit moment is deze groep mensen verplicht hun opgebouwde kapitaal op de pensioendatum om te zetten in een vast, gegarandeerd pensioen. Een dergelijk pensioen wordt sterk bepaald door de rentestand op het moment van pensionering. De historisch lage rente vertaalt zich op dit moment in lage pensioenen.

Klijnsma: ‘’Het gaat er om dat mensen zelf kunnen kiezen. En zelf kunnen bepalen wat voor soort pensioen ze willen en of zij wel of niet  beleggingsrisico’s met anderen willen delen."

Het wetsvoorstel  biedt deze groep deelnemers de keuze tussen een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie. Deze keuzemogelijkheid stelt deelnemers in staat zelf een afweging te maken tussen de hoogte van het pensioen en de daaraan verbonden risico’s.

Het kapitaal van mensen die kiezen voor een variabel pensioen kan na de pensioendatum gedeeltelijk worden doorbelegd. Ook biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om bij een variabel pensioen de financiële mee- en tegenvallers in de tijd te spreiden en om risico’s collectief te delen.

Het wetsvoorstel is een samenvoeging van het initiatiefwetsvoorstel van kamerlid Helma Lodders (VVD) en het kabinetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.