Ads Top

Beheerd vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen gegroeid

Het beheerde vermogen van Nederlandse beleggingsinstellingen steeg in het vierde kwartaal van 2015 met bijna 20 miljard tot 764 miljard euro. Deze stijging was bijna geheel het gevolg van behaalde rendementen. Van alle fondstypen haalden aandelenfondsen met 7,4 procent het hoogste rendement. Daarnaast groeide het beheerde vermogen doordat investeerders netto ruim één miljard euro aan nieuwe gelden inlegden.

Eind 2015 bedroeg het beheerde vermogen van de Nederlandse beleggingsinstellingen 764,3 miljard euro. Ten opzichte van een kwartaal eerder is dat een stijging van 19,8 mrd (2,6 procent). De stijging in het belegde vermogen was het hoogste bij aandelenfondsen en vastgoedfondsen met respectievelijk EUR 11,2 miljard (4,5 procent kwartaal-op-kwartaal) en 3,9 miljard (3,8 procent kwartaal-op-kwartaal).De toename van het belegde vermogen werd voornamelijk veroorzaakt door behaalde rendementen. Voor de sector als geheel bedroeg het rendement op beleggingen in het vierde kwartaal 3,1 procent. Aandelenfondsen behaalden het hoogste rendement (7,4 procent). Onder aandelenfondsen behaalden fondsen die met name in Nederland beleggen een rendement van 7,8 procent, en deden het daarmee beter dan de AEX-index (4,9 procent). De rendementen van vastgoedfondsen en gemengde fondsen bedroegen respectievelijk 5,0 procent en 3,3 procent. De rendementen van hedgefondsen (1,1 procent) en obligatiefondsen (0,6 procent) waren lager maar nog steeds positief. Overige fondsen (o.a. grondstoffen- en hypotheekfondsen) waren de enige fondscategorie met een negatief rendement (-2,7 procent). In alle gevallen waren de rendementen hoger dan in het derde kwartaal van 2015.

De netto-inleg in de uitgegeven participaties van beleggingsinstellingen was 1,3 miljard in het vierde kwartaal van 2015. Het positief rendement van aandelenfondsen werd deels gecompenseerd door een onttrekking ter waarde van 4,3 miljard, vooral aan fondsen die wereldwijd beleggen.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.