Ads Top

Jaarverslag DNB: kapitaalpositie Nederlandse banken versterkt

De kapitaalpositie van banken is versterkt, zo staat in het jaarverslag van de Nederlandsche Bank (DNB). 'Banken zijn weerbaarder geworden tegen financiële schokken'.

De zogenoemde risicogewogen kapitaalpositie van banken is aanmerkelijk toegenomen, van minder dan 12% in 2010 naar zo'n 17% nu. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) steunt het uitgangspunt van DNB dat het belangrijk blijft om kapitaaleisen af te blijven stemmen op onderliggende risico's, ook bij verdere herziening van de kapitaaleisen vanuit Bazel.

De Europese bankenunie heeft een goede start gemaakt met het optuigen van Europees toezicht in 2014. Het Europese resolutiemechanisme, in werking sinds 2015, is de essentiële tweede stap. Een volwaardige bankenunie vraagt ook om het sluitstuk, een Europees Deposito Garantie Stelsel (DGS). Terecht toont DNB zich hier positief over: mits goed vormgegeven kan DGS als derde pijler de gevolgen van bankfalen voor de sector en de samenleving verder beperken. Risicodeling binnen een Europees DGS is volgens DNB alleen opportuun als de uitgangsposities van alle deelnemers gelijkwaardig zijn. Het doorvoeren van verdere risicoverminderende maatregelen is daarvoor een voorwaarde.

De NVB ondersteunt de visie van DNB dat technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan een dynamische en competitieve financiële sector. Banken zijn daar volop mee bezig en verwelkomen ook nieuwe spelers. Naar de aangekondigde herijking van de toezichtsaanpak door DNB, zoals differentiatie in vergunningen naar bijvoorbeeld de omvang van ondernemingen, kijken wij met belangstelling uit.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.