Ads Top

Nettowinst BNG Bank naar 226 miljoen euro

De Raad van Bestuur van BNG Bank kijkt tevreden terug op het jaar 2015. Hoewel kernklanten terughoudend zijn met nieuwe investeringen, nam de kredietverlening toe. De strategische doelstellingen op gebied van rendement en marktaandeel zijn gerealiseerd en mede dankzij een toename van de nettowinst en de plaatsing van hybride kapitaal verstevigde de bank haar eigen vermogen en balans.

De omvang van de nieuw verstrekte langlopende leningen steeg met 22 procent ten opzichte van 2014 tot 11,2 miljard euro. Het marktaandeel van BNG Bank bij decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen, de kernklanten van de bank, was in 2015 onverminderd hoog. De stapeling van overheidsmaatregelen leidt tot veel onzekerheid, waardoor de kernklanten van de bank over het algemeen terughoudend zijn met nieuwe investeringen. Het hogere kredietvolume heeft dan ook vooral betrekking op herfinanciering van bestaande schulden van de klanten.

De nettowinst bedroeg 226 miljoen euro (2014: EUR 126 miljoen), en is opnieuw sterk beïnvloed door de volatiliteit op de financiële markten.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.