Ads Top

ASN Bank in 2015: stevige groei van betaalklanten en beleggingen

De ASN Bank verwelkomde in 2015 bijna 45 duizend nieuwe klanten. Netto kwamen er meer dan 25 duizend nieuwe klanten bij, zo meldt de bank. Het totale vermogen onder beheer nam met 535 miljoen euro toe tot 13,4 miljard euro en het beheerd vermogen bij de ASN Beleggingsfondsen en ASN Vermogensbeheer groeide tot meer dan 2,6 miljard euro. Het resultaat na belastingen kwam in 2015 uit op 70,8 miljoen euro, ondanks een stijging van de operationele lasten kwamen de totale lasten lager uit als gevolg van de eenmalige resolutieheffing in 2014.

De groei van het aantal klanten was voornamelijk te danken aan de grote instroom van klanten die een betaalrekening openden: ruim 34 duizend. Het totale vermogen onder beheer bij de ASN Bank, de ASN Beleggingsfondsen en ASN Vermogensbeheer nam toe met 535 miljoen euro (+4,2 %). Daarmee overschreed de ASN Bank de grens van 13 miljard euro. Het spaargeld bleef in 2015 vrijwel gelijk als gevolg van de lage rente en een beperking van het bedrag waarover de bank rente vergoedt aan zakelijke spaarders. De groei van het totale beheerde vermogen werd vooral veroorzaakt door de stijging van het belegde vermogen.

De baten daalden met ruim 2 miljoen euro tot 151,6 miljoen euro. De totale lasten daalden met 10,8 miljoen euro. De operationele lasten namen toe met 8,3 miljoen euro, met name als gevolg van de versterking van de organisatie. De waardeverminderingen kwamen 1,9 miljoen euro hoger uit. Dit werd gecompenseerd door de eenmalige resolutieheffing in 2014 van 20,9 miljoen euro. Het resultaat na belastingen kwam in 2015 uit op 70,8 miljoen euro.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.