Ads Top

VEH: lage rente geeft huizenkopers moed

De Eigen Huis Marktindicator, de graadmeter voor het consumentenvertrouwen in de woningmarkt, steeg in februari met één punt naar 115 punten. Dat is ruim boven de neutrale waarde van 100 punten die in september 2014 werd bereikt. Opvallend is dat het woningmarktvertrouwen nog licht toeneemt, terwijl het algemene consumentenvertrouwen van het CBS in februari met 5 punten daalt. De lage hypotheekrente maakt het verschil.

Ruim 50 procent van de consumenten vindt het nu een gunstige tijd om een woning te kopen. De lage hypotheekrente is voor 75 % van deze consumenten daarvoor de belangrijkste reden. Een kleine 40 procent denkt dat de rente het komende jaar gelijk blijft, terwijl bijna 30 procent juist denkt dat de hypotheekrente weer zal stijgen.

Niet iedereen is positief over de woningmarkt. "Eén op de 10 consumenten vindt het nog steeds een ongunstige tijd om een woning te kopen", aldus beleidsadviseur Woningmarkt Maarten Eeke van der Veen. "Belangrijke redenen die zij daarvoor geven zijn de slechte economische situatie en het inkomen dat onder druk staat. Ook vindt 20 procent dat woningen slechter betaalbaar worden door de stijgende huizenprijzen"

Mensen die de afgelopen jaren op zoek waren naar een eigen huis konden kiezen uit een ruim aanbod van te koop staande woningen. Die situatie is snel aan het veranderen. In 2012 was nog 75% van de huizenzoekers van mening dat het aanbod aan koopwoningen ruim was, nu is dat gedaald naar 47%. Dit is een indicatie dat de woningmarkt op veel plaatsen snel krapper wordt.

Bijna driekwart van de consumenten verwacht dat de huizenprijzen in het komende jaar zullen stijgen. Een jaar geleden was dit percentage nog 57 procent. Nog maar 2 procent denkt dat de huizenprijzen gaan dalen.

De toegenomen dynamiek op de woningmarkt is vooral zichtbaar in de grote steden en heeft een olievlekwerking naar omliggende gebieden. Het nieuwbouwaanbod kan de toegenomen vraag niet bijbenen, waardoor de krapte alleen maar zal toenemen. "Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er op jaarbasis behoefte is aan rond de 85.000 nieuwbouwwoningen. Dat aantal wordt al jaren niet gehaald", aldus Maarten Eeke van der Veen. De toenemende vraag naar woningen en het achterblijvende (nieuwbouw)aanbod leidt in een aantal gebieden tot snelle prijsstijgingen. Voor huiseigenaren die hun woning willen verkopen is dit weliswaar een goed bericht, maar voor kopers levert dit problemen op.

Geen opmerkingen:

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.

Mogelijk gemaakt door Blogger.